Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Amoxicilline + clavulaanzuur

ATC: J01CR02

AmoclaneEG Amoxicillin / Clavulanic Acid AB Amoxiclav Sandoz Amoxiclav Teva Augmentin Clavucid

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Ademhalingsstelsel:

Infecties:

Contra-indicaties

 • penicilline-allergie
 • Antecedenten van geelzucht of leverstoornissen bij vorige behandelingen met amoxicilline + clavulaanzuur

Posologie

Pneumonie, COPD-exacerbatie:

 • 875 mg/125 mg amoxicilline/clavulaaanzuur 3x per dag, gedurende 7 dagen
 • of 2 tabletten met verlengde afgifte 1 g/62,5 mg amoxicilline/clavulaaanzuur 2x per dag (4 g/dag), gedurende 7 dagen

Diverticulitis:

 • 500 mg/125 mg 3x per dag, gedurende 7 tot 14 dagen

Peri-anaal abces:

 •  500 mg/125 mg 3 x per dag, gedurende 5 tot 10 dagen

Bij nierinsufficiëntie

 GFR > 30 ml/min geen aanpassing nodig
 GFR tussen 10 en 30 ml/min  2 x 500 mg/125 mg amoxicilline/acide clavulanique per dag
GFR < 10 ml/min  1x 500 mg/125 mg amoxicilline/acide clavulanique per dag
 

Voorzorgen

 • in te nemen bij het begin van de maaltijd
 • voorzichtigheid geboden bij leverfunctiestoornissen
 • voorzichtigheid geboden bij allergie aan cefalosporines
 • posologie aanpassen bij matige tot ernstige nierinsufficiëntie; voorzichtigheid is geboden bij voorafbestaande nierpathologie, hypovolemie, dehydratie of diabetes
 • let op voldoende vochtinname, in het bijzonder bij gebruik van hoge doses
 • de dagelijkse dosis van clavulaanzuur mag idealiter niet hoger zijn dan 375 mg; indien hogere doses amoxicilline vereist zijn, wordt best geassocieerd met een amoxicilline-monopreparaat
 • verhogen van het risico op interstitiële nefritis in geval van associatie met een PPI of NSAID

Ongewenste effecten

 • leverfunctiestoornissen (vooral te wijten aan het clavulaanzuur): hepatitis, cholestatische icterus (frequenter bij mannen en bij personen ouder dan 65 jaar of bij behandelingen van meer dan 14 dagen); deze kunnen ook nog optreden na het stoppen van de behandeling
 • gastro-intestinale stoornissen, diarree
 • allergische reacties (IgE-gemedieerd) in verschillende vormen, al dan niet in combinatie voorkomend: urticaria, rash, jeuk, angio-oedeem, bronchospasme...
 • maculopapuleus exantheem (typisch voor aminopenicillines), Lyell syndroom
 • grotere kans op candidose
 • acute interstitiële nefritis

Interacties

+ allopurinol: verhoogd risico van huiderupties

+ methotrexaat: deze associatie wordt afgeraden (toename van het effect en de hematologische toxiciteit van methotrexaat door inhibitie van de renale tubulaire secretie te wijten aan penicilline)

+ vitamine K-antagonisten: INR-waarde van dichtbij volgen

+ PPI en/of NSAIDs: verhogen van het risico op acute interstitiële nefritis 

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: tabletten van amoxicilline/clavulaanzuur met 75mg of 500 mg amoxicilline mogen geplet worden (masker en handschoenen voorzien); er bestaan alternatieven zoals oplosbare tabletten en zakjes poeder voor een drinkbare oplossing

 • verlengde afgifte tabletten mogen niet worden geplet en bevatten natrium

Houdbaarheid en bewaring

Vaste vormen bewaren 2 à 3 jaar Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier