Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Acute rhinosinusitis

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • In de meeste gevallen is rhinosinusitis een zelflimiterende aandoening.
  • Bij risicopatiënten of bij een ernstige infectie zijn antibiotica (amoxicilline) geïndiceerd.

Behandeling

Geselecteerd

Bij acute rhinosinusitis zijn antibiotica in de regel niet geïndiceerd$​​. Net als bij andere infecties van de bovenste luchtwegen, kunnen antibiotica de complicaties bij rhinosinusitis niet voorkomen$​​​​​. Antibiotherapie zorgt ook niet voor een snellere symptoomverlichting dan een placebo$​​​​​.

Bij een risicopatiënt (immunodeficiëntie) of in geval van ernstige infectie (veel pijn, koorts, ernstig algemeen ziektebeeld) bevelen de Europese praktijkrichtlijnen$​​$​ een antibioticum aan. Amoxicilline is de eerste keuze. Deze risicopatiënten werden echter uit de uitgevoerde studies uitgesloten$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
In geval van IgE-gemedieerde$: levofloxacine (argumentatie zie onder quinolones bij:  [indications:316]).
In geval van niet IgE-gemedieerde$: cefuroxim$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij tekenen van complicaties (roodheid en zwelling in het gelaat, visuele, orbitale, meningeale of cerebrale symptomen) : meteen doorverwijzen naar de specialist$​.

Te overwegen

Een behandeling met antibiotica kan eventueel ook overwogen worden bij patiënten met milde tot matige rhinosinusitis, als de patiënt 7 tot 10 dagen na de start van de symptomatische behandeling nog geen verbetering van de klachten ondervindt$​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Het dient wel benadrukt te worden dat ook bij deze groep patiënten het effect van antibiotica beperkt is, gepaard gaat met mogelijke nadelen (ongewenste effecten, resistentie) en ook hier de voorkeur dient uit te gaan naar het verder afwachten van spontane verbetering$​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

In geval van IgE-gemedieerde$ : levofloxacine (argumentatie zie onder quinolones bij:  [indications:316])​​​​​​​​​​​​.

In geval van niet IgE-gemedieerde$ : cefuroxim$​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen