Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Acute rhinosinusitis

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

  • In de meeste gevallen is rhinosinusitis een zelflimiterende aandoening.
  • De basisbehandeling is symptomatisch.
  • Antibiotica kan overwogen worden bij risicopatiënten of bij een ernstige infectie of indien er geen verbetering optreedt na 2 weken symptomatische behandeling.  Amoxicilline is de eerste keuze. Als er na 2 tot 3 dagen onvoldoende verbetering optreedt, wordt de toevoeging van clavulaanzuur aanbevolen.
  • Bij penicillineallergie wordt er verwezen naar de specialist. 

Behandeling

Geselecteerd

Bij acute rhinosinusitis zijn antibiotica in de regel niet geïndiceerd (zie BAPCOC)​​.  Net als bij andere infecties van de bovenste luchtwegen, kunnen antibiotica de complicaties bij rhinosinusitis niet voorkomen$​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Als er al enig voordeel is aangetoond, is dat minimaal en weegt het niet op tegen de bijwerkingen van antibiotica.  Dit rechtvaardigt het niet voorschrijven van antibiotica$​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​.  De beschikbare gegevens hebben ook hoofdzakelijk betrekking op een jongere bevolking. 

 

Bij een risicopatiënt (immunodeficiëntie) of in geval van ernstige infectie (veel pijn, koorts, ernstig algemeen ziektebeeld) bevelen de Europese praktijkrichtlijnen$​​​​​​$​​​​​​​​ een antibioticum aan.  Deze risicopatiënten werden echter uit de uitgevoerde studies uitgesloten$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.Een behandeling met antibiotica kan eventueel ook overwogen worden bij patiënten met milde tot matige rhinosinusitis, als de patiënt 10 tot 15 dagen na de start van de symptomatische behandeling nog geen verbetering van de klachten ondervindt​​​​​​​​​​​​​​​​​

Amoxicilline is de eerste keuze.

Posologie (volgens BAPCOC):

  • amoxicilline oraal
    • adulte : 3 x 1 per dag gedurende 7 dagen

Geselecteerde geneesmiddelen

Zie BAPCOCDe helft van de dagdosis amoxicilline vervangen door amoxicilline-clavulaanzuur:

  • 3 g amoxicilline per dag in 3 doses, waarvan 1,5 g amoxicilline in monopreparaat, en 1,5 g amoxicilline in een associatie met clavulaanzuur (500 mg/125 mg)
  • vervanging door de in de handel verkrijgbare vorm van amoxicilline 875 mg/125 mg clavulaanzuur is een mogelijk alternatief (2,6 gr amoxicilline per dag in 3 doses), tenzij de creatinineklaring < 30 ml/min is.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bapcoc stelt moxifloxacine voor omdat dit in vergelijking met de andere chinolonen een betere activiteit tegen pneumokokken heeft. Bij ouderen houdt het gebruik van chinolonen een groter risico in dan bij jongeren. Wij kiezen in deze situatie niet voor chinolonen, maar verwijzen naar de specialist

Bij tekenen van complicaties (roodheid en zwelling in het gelaat, visuele, orbitale, meningeale of cerebrale symptomen) : meteen doorverwijzen naar de specialist$​.