Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Acute pyelonefritis

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

 • In geval van acute pyelonefritis is onmiddellijke behandeling met antibiotica noodzakelijk.  Het is aangewezen te starten met een empirische behandeling en deze nadien bij te stellen ten geleide van het antibiogram.
 • De eerste keuze is een chinolon.  
 • BAPCOC stelt een keuze voor tussen levofloxacine en ciprofloxacine.  Er is geen verschil tussen de 2 moleculen wat betreft de veiligheid bij gebruik door ouderen.
 • Vanwege het gebruiksgemak wordt levofloxacine geselecteerd (1 dosis per dag tegenover 2 voor ciprofloxacine).
 • Amoxicilline+clavulaanzuur is een alternatief voor patiënten bij wie chinolonen gecontra-indiceerd zijn.
 • Consultatie van een specialist wordt aanbevolen voor patiënten bij wie resistentie voor chinolonen wordt vermoed.  
 • Zie ook Folia juli 2021.

Behandeling

Geselecteerd

Bij acute pyelonefritis is onmiddellijke behandeling met antibiotica noodzakelijk.  Een chinolon is het antibioticum van eerste keuze​​​. Indien de patiënt in de voorbije 6 maanden reeds chinolones nam, is er een groter risico op resistentie. De resultaten van cultuur en antibiogram dienen van nabij opgevolgd te worden. Indien de kiem resistent blijkt, dient te worden overlegd met een uroloog en zo nodig verwezen voor intraveneuze behandeling (BAPCOC).

BAPCOC stelt een keuze voor tussen levofloxacine en ciprofloxacine voor de behandeling van acute pyelonefritis.

 • De 2 moleculen verschillen niet wat betreft de veiligheid van het gebruik bij ouderen.
 • De gebruiksfrequentie is in het voordeel van levofloxacine (1 dosis per dag tegenover 2 voor ciprofloxacine).

Vanwege het gebruiksgemak wordt levofloxacine geselecteerd.

Posologie (volgens BAPCOC):

 • 500 mg per dag in 1 gift
  • Vrouwen: gedurende 7 dagen
  • Mannen: gedurende 14* à 28 dagen    *Bij mannen na 14 dagen behandeling klinisch te herevalueren. Indien onvoldoende verbetering zal men de diagnose acute prostatitis heroverwegen en de behandeling verlengen tot 28 dagen. 

Geselecteerde geneesmiddelen

Zie BAPCOC:

amoxicilline-clavulaanzuur oraal

 • 1,5 g per dag in 3 giften gedurende 14 dagen*

*Bij mannen na 14 dagen behandeling klinisch te herevalueren en zo nodig te verlengen tot 28 dagen behandeling.

 • Indien de patiënt in de voorbije 6 maanden reeds chinolones nam, is er een groter risico op resistentie. De resultaten van cultuur en antibiogram dienen van nabij opgevolgd te worden. Indien de kiem resistent blijkt, dient te worden overlegd met een uroloog en zo nodig verwezen voor intraveneuze behandeling (zie BAPCOC).

In geval van septische pyelonefritis (hyperventilatie, temperatuur >38°C of <36°C, tachycardie, aantal WBC >12.000/mm3 of <4.000/mm3, tachypnee) is hospitalisatie noodzakelijk voor intraveneuze behandeling.