Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Acute prostatitis en orchi-epididymitis

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

 • Behandeling met een antibioticum is altijd aanbevolen ondanks het gebrek aan bewijzen.  Het is aangewezen te starten met een empirische behandeling en deze nadien bij te stellen ten geleide van het antibiogram. 
 • Chinolonen zijn de eerste keuze, levofloxacilline is geselecteerd.
 • Amoxiclline+clavulaanzuur is een alternatief voor patiënten met prostatitis bij wie chinolonen gecontra-indiceerd zijn. 
 • Consultatie van een specialist wordt aanbevolen voor alle patiënten bij wie resistentie voor chinolonen wordt vermoed en voor patiënten met orchi-epidymitis bij wie chinolonen gecontra-indiceerd zijn.
 • Zie ook Folia juli 2021.

Behandeling

Geselecteerd

Een behandeling met antibiotica is steeds aanbevolen, ondanks het gebrek aan RCT's bij deze indicatie. Een chinolon is het antibioticum van eerste keuze​.
 
Indien de patiënt in de voorbije 6 maanden reeds chinolonen nam, is er een groter risico op resistentie. De resultaten van cultuur en antibiogram dienen van nabij opgevolgd te worden.
Indien de kiem resistent blijkt, dient overlegd te worden met een uroloog en zo nodig verwezen voor intraveneuze behandeling (BAPCOC). 
 
Voorstel BAPCOC: 
 • kiezen tussen levofloxacine en ciprofloxacine voor de behandeling van acute prostatitis (zie BAPCOC).
 • levofloxacine voor de behandeling van orchi-epididymitis zonder vermoeden van SOA (zie BAPCOC).
De 2 moleculen verschillen niet wat betreft de veiligheid van het gebruik bij ouderen.
De gebruiksfrequentie is in het voordeel van levofloxacine (1 dosis per dag tegenover 2 voor ciprofloxacine) en levofloxacine is reeds geselecteerd voor de behandeling van pyelonefritis
 
Omwille van deze redenen wordt levofloxacine geselecteerd.
 
Posologie (volgens BAPCOC):
 • acute prostatitis : 500 mg per dag in 1 gift gedurende 14*-28 dagen    *Na 14 dagen behandeling klinisch te herevalueren en zo nodig te verlengen tot 28 dagen behandeling.(zie BAPCOC),
 • orchi-epididymitis: 500 mg per dag in 1 gift gedurende 10 dagen (zie BAPCOC).

Bij absolute contra-indicatie dient te worden overlegd met uroloog en/of microbioloog.

Geselecteerde geneesmiddelen

Zie BAPCOC:

 • amoxicilline-clavulaanzuur oraal
  • ​1,5 g per dag in 3 giften gedurende 14*-28 dagen
*Bij mannen na 14 dagen behandeling klinisch te herevalueren en zo nodig te verlengen tot 28 dagen behandeling.

 • Chinolonen zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met risicofactoren voor QT-verlenging
 • Indien de patiënt in de voorbije 6 maanden reeds chinolones nam, is er een groter risico op resistentie. De resultaten van cultuur en antibiogram dienen van nabij opgevolgd te worden. Indien de kiem resistent blijkt, dient te worden overlegd met een uroloog en zo nodig verwezen voor intraveneuze behandeling (zie BAPCOC)