Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Pneumonie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Bij een 'community-acquired pneumonia' (CAP) is amoxicilline de eerste keuze behandeling.
  • Bij patiënten na een recente hospitalisatie of met een Katz-score > 16,5 is amoxicilline-clavulaanzuur te verkiezen.

Behandeling

Geselecteerd

Indien de patiënt geen antibiotherapie of hospitalisatie onderging in de laatste 3 maanden en bij een Katz-score < 16,5, is amoxicilline de eerstekeuzebehandeling$​​. Het BAPCOC beveelt een behandelingsduur van 7 dagen aan. Een RCT toont aan een behandeling met antibiotica gedurende 5 dagen in het ziekenhuis in geval van CAP bij patiënten van gemiddeld 65 jaar niet inferieur was aan een langere behandeling. WZC-bewoners waren echter uit deze studie uitgesloten$
In geval van IgE-gemedieerde$ : levofloxacine$​​​​​​​​​​​​​​​​​.
In geval van niet IgE-gemedieerde$ : cefuroxim$​​​​​​​​​​​​​​​​​.

*(argumentatie voor de keuze van levofloxacine in plaats van moxifloxacine zie onder quinolones bij: [indications:316].)

Geselecteerde geneesmiddelen

Indien de patiënt in de laatste 3 maanden reeds een behandeling met antibiotica of hospitalisatie onderging of bij een Katz-score > 16,5, is amoxicilline-clavulaanzuur de eerstekeuzebehandeling$​​​​​.

In geval van IgE-gemedieerde $ : levofloxacine*.
In geval van niet IgE-gemedieerde $ : cefuroxim.
*(argumentatie voor de keuze van levofloxacine in plaats van moxifloxacine zie onder quinolones bij: [indications:316].)

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij falen van een β-lactamantibioticum na 48 uur wordt geadviseerd om azithromycine aan de ingestelde behandeling toe te voegen.
Men moet in de WZC-setting een mogelijke epidemie met Mycoplasma pneumoniae overwegen. Dit gaat gepaard met een significante morbiditeit en mortaliteit$​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Indien in de laatste 3 maanden reeds een β-lactamantibioticum werd gebruikt en resistentie mogelijk is aan dit antibioticum is levofloxacine geïndiceerd.

(argumentatie voor de keuze van levofloxacine in plaats van moxifloxacine zie onder quinolones bij: [indications:316].)