Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Impetigo

Literatuur geraadpleegd tot: 14/02/2022

 

 • De geselecteerde aanpak voor ouderen is in overeenstemming met de BAPCOC-gids en luidt als volgt:  
  • Algemene hygiënische maatregelen om uitbreiding van letsels te voorkomen.
  • Bij beperkte letsels volstaat behandeling met een topisch antibioticum: fusidinezuur crème cutaan.
  • Bij uitgebreide letsels en een gegeneraliseerde manifestatie van de ziekte:
   • Flucloxacilline oraal.
   • Alternatief bij niet IgE-gemedieerde penicillineallergie: cefalexine oraal.
   • Alternatief bij IgE-gemedieerde penicillineallergie: azithromycine oraal.
  • Bij heel ernstige vormen: een uitstrijkje ter opsporing van PVL+ ( Panton-Valentine leukocidine”-producerende Staphylococcus aureus).
  • Bij dragerschap van MRSA of van PVL+: doorverwijzen naar specialist..

Behandeling

Geselecteerd

Adviseer bij (recidiverende) stafylokokken- en streptokokkenhuidinfecties:

 • Regelmatig de handen te wassen met zeep en nagels kort te knippen.
 • Een eigen handdoek te gebruiken en deze dagelijks te verversen.
 • Contact met de huidinfectie (bijvoorbeeld door krabben) te vermijden$​​$​​​.

Het draaiboek 'Infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra' raadt in geval van impetigo bij een patiënt in een woonzorgcentrum ter preventie van verspreiding, handhygiëne aan. Enkel bij zorgcontacten (afstand < 1,5 m; langdurig lichamelijk contact, bv wassen, aankleden, wondverzorging) dienen handschoenen en een overschort gebruikt te worden.

Medicamenteuze behandeling van impetigo wordt aanbevolen omdat dit sneller tot genezing leidt en het risico op besmetting sneller afneemt$​​​​​​​​​​​$​​​​. De antibiotica voor lokaal gebruik verschillen onderling niet in werkzaamheid$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​$​​​​. Bij lichtere vormen blijkt lokale behandeling met fusidinezuur even of meer werkzaam dan een oraal antibioticum$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​. Studies met lokale behandeling sloten patiënten met ernstige impetigo uit$​​​​.

De eerste keuze in ons Formularium is fusidinezuur wegens de lage prijs. Mupirocine blijft gereserveerd voor dragerschap van MRSA in de neus$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​.

Antimicrobiële middelen, die tevens systemische toepassing kennen, worden best niet lokaal gebruikt (bv. tetracycline dat lokaal effectief is tegen streptokokken en stafylokokken) omwille van het risico van resistentievorming en lokale allergische reacties$​​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij impetigo is een oraal antibioticum aangewezen bij falen van lokale behandeling, bij zeer uitgebreide vormen of algemene ziekteverschijnselen$​​​$​​​$​​​. Flucloxacilline is de eerste keuze (cloxacilline in orale vorm is niet langer beschikbaar in België). In geval van IgE gemediëerde penicilline allergie wordt een neomacrolide (claritromycine, azithromycine of roxithromycine) aanbevolen$​​​​​​​. Gezien studies met lokale behandeling patiënten met ernstige impetigo uitsloten, is het onduidelijk of orale antibiotica in deze subgroep werkzamer zijn dan lokale therapie. Bij lichte vormen zijn lokale antibiotica even werkzaam of zelfs werkzamer dan orale antibiotica en wordt orale behandeling dus niet geadviseerd$​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

De motivatie voor deze keuze is de volgende:

 • het is een door BAPCOC voorgestelde keuze,
 • cefalexine is al geselecteerd in het Formularium voor een andere indicatie  (zie Acute keelpijn: Bij risicopatiënten of in geval van zeer ernstige infectie of streptokokkenepidemie in een gesloten gemeenschap).

Geselecteerde geneesmiddelen

De motivatie voor deze keuze is de volgende:

 • Het is een door BAPCOC voorgestelde keuze.
 • Azithromycine  is reeds een selectie in het Formularium voor verscheidene andere indicaties (zie de geneesmiddelen fiche).

 

Geselecteerde geneesmiddelen

 • De keuze van het antibioticum zal afhangen van vele factoren (plaats van de infectie, resultaten van het antibiogram, kenmerken van de patiënt, plaatselijke epidemiologische situatie, enz.) Hierop wordt nader ingegaan in het hoofdstuk Beleid bij multiresistente kiemen (MDRO: MRSA, ESBL-E, CPE, VRE,…)
 • Daar het niet mogelijk is om alle gevallen in aanmerking te nemen, wordt er geen selectie voorgesteld. Specialistisch advies en samenwerking tussen alle relevante zorgverleners is wenselijk.

 • S aureus PVL+ is een stam van staphylococcus aureus die een toxine produceert (Panton-Valentin leukocidine) dat verantwoordelijk is voor ernstigere infecties (groter risico op abcessen, bacteriëmie, enz.). Soms moeten dekolonisatiemaatregelen worden genomen (zie ook BAPCOC repertorium BCFI 11.5.9: S. Aureus en MRSA).

Niet geselecteerd

Lokale antiseptica worden bij impetigo niet aanbevolen als primaire behandeling wegens gebrek aan bewijs van hun werkzaamheid$​​$​​.