Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Impetigo

Literatuur geraadpleegd tot: 15/08/2016

  • Naast hygiënische maatregelen ter preventie van de verspreiding is lokaal fusidinezuur aangewezen bij een beperkte impetigo zonder algemene ziekteverschijnselen.
  • Bij uitgebreide laesies, algemene ziekteverschijnselen is oraal flucloxaciline geïndiceerd.

Behandeling

Geselecteerd

Adviseer bij (recidiverende) stafylokokken- en streptokokkenhuidinfecties:

  • Regelmatig de handen te wassen met zeep en nagels kort te knippen.
  • Een eigen handdoek te gebruiken en deze dagelijks te verversen.
  • Contact met de huidinfectie (bijvoorbeeld door krabben) te vermijden$$​​.

Het draaiboek 'Infectiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra' raadt in geval van impetigo bij een patiënt in een woonzorgcentrum ter preventie van verspreiding, handhygiëne aan. Enkel bij zorgcontacten (afstand < 1,5 m; langdurig lichamelijk contact, bv wassen, aankleden, wondverzorging) dienen handschoenen en een overschort gebruikt te worden.

Medicamenteuze behandeling van impetigo wordt aanbevolen omdat dit sneller tot genezing leidt en het risico op besmetting sneller afneemt$​​​​​​​​​​$​​​. De antibiotica voor lokaal gebruik verschillen onderling niet in werkzaamheid$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​. Bij lichtere vormen blijkt lokale behandeling met fusidinezuur even of meer werkzaam dan een oraal antibioticum$​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​. Studies met lokale behandeling sloten patiënten met ernstige impetigo uit$​​​.

De eerste keuze in ons Formularium is fusidinezuur wegens de lage prijs. Mupirocine blijft gereserveerd voor dragerschap van MRSA in de neus$​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​.

Antimicrobiële middelen, die tevens systemische toepassing kennen, worden best niet lokaal gebruikt (bv. tetracycline dat lokaal effectief is tegen streptokokken en stafylokokken) omwille van het risico van resistentievorming en lokale allergische reacties$​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Bij impetigo is een oraal antibioticum aangewezen bij falen van lokale behandeling, bij zeer uitgebreide vormen of algemene ziekteverschijnselen$​​$​​$​​. Flucloxacilline is de eerste keuze (cloxacilline in orale vorm is niet langer beschikbaar in België). In geval van IgE gemediëerde penicilline allergie wordt een neomacrolide (claritromycine, azithromycine of roxithromycine) aanbevolen$​​​​​​. Gezien studies met lokale behandeling patiënten met ernstige impetigo uitsloten, is het onduidelijk of orale antibiotica in deze subgroep werkzamer zijn dan lokale therapie. Bij lichte vormen zijn lokale antibiotica even werkzaam of zelfs werkzamer dan orale antibiotica en wordt orale behandeling dus niet geadviseerd$​​.

Geselecteerde geneesmiddelen