Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

MRSA

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

 • België formuleert precieze aanbevelingen voor de preventie van infecties met MRSA in WZC’s evenals voor de eradicatie van deze microbe en de behandeling van de infecties die ze veroorzaakt.

Behandeling

Geselecteerd

Er worden verschillende maatregelen voorgesteld om de verspreiding en selectie van resistentie bij HCA-MRSA ("healthcare-associated MRSA")  tegen te gaan. Er is echter geen rigoureuze evaluatie voorhanden voor de preventie en de controle van de overdracht van MRSA-infecties in de WZC's$​​​​​​​​​​​​​​.

Overdracht gebeurt vooral via de handen van gezondheidswerkers. Iedere bewoner en gezondheidswerker dient beschouwd te worden als een mogelijke drager$​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​. De coördinerende en raadgevende arts en de hoofdverpleegkundige vervullen een centrale rol om een coherent hygiënebeleid binnen het WZC te voeren. In het belang van de bewoners moet de CRA, samen met alle consulterende huisartsen en alle medewerkers van de woon- en zorgcentra, streven naar een situatie waar de problematiek van MRSA optimaal onder controle is in de instelling. Doorzettingsvermogen is hierbij belangrijk aangezien het enige tijd vergt alvorens educatieve programma's en audits effect ressorteren in de WZC’s$​​​​​​​​​​​​​​.

We vatten de Belgische richtlijnen$​​​​​​​​​​​​​​ als volgt samen:

 • [indications:316]
 • Algemene hygiënische maatregelen bij iedere bewoner:
  • Strikte handhygiëne: ontsmetting met een middel op basis van alcohol (hydro-alcoholische oplossing, 30 seconden) voor en na elke aanraking van de bewoner, als de handen duidelijk bevuild zijn eerst wassen met water en zeep, gebruik van bijkomende barrièremaatregelen bij contact met bloed of lichaamsvochten.
  • Aangepaste werkkledij.
  • Regelmatige en grondige schoonmaak.
  • Bijzondere aandacht voor proper en gebruikt linnen (aanbevelingen voor het verwerken) en afvalverwerking.
  • Verzorgingsmateriaal (stethoscoop, thermometers, …) die voor meerdere bewoners worden gebruikt moeten na gebruik worden ontsmet. Zoveel mogelijk individueel materiaal gebruiken.
  • De bewoners sensibiliseren voor een goede persoonlijke hygiëne.
 • Aanvullende hygiënische maatregelen bij personen waarvan bekend is dat ze gekoloniseerd of geïnfecteerd zijn met MRSA. Het isoleren van een bewoner op de kamer is sociaal zeer ingrijpend en moet dus vermeden worden. MRSA-dragers verblijven wel bij voorkeur in een éénpersoonskamer, waarbij de toegang tot de kamer wordt beperkt en er aanvullende maatregelen genomen worden (masker, niet-steriele handschoenen), overschort en specifiek op basis van de lokalisatie van de MRSA (sputum, wondvocht, urine).
 • Het opsporen van MRSA-dragers moet niet routinematig gebeuren. Het is aangewezen in volgende situaties:
  • Bij eerste opname in het rusthuis en bij heropname na hospitalisatie als er geen transferdocument voorhanden is dat getuigt van het niet aanwezig zijn van MRSA.
  • Bij een epidemie van MRSA (= 2 nieuwe gevallen van kolonisatie of infectie binnen de maand op éénzelfde functionele eenheid gedetecteerd naar aanleiding van een indexcasus).
 • Dekolonisatie van een MRSA-positieve bewoner (wanneer MRSA enkel gevonden wordt ter hoogte van de neus, de keel of het perineum (niet bij wonden waar MRSA aanwezig is))$​​​​​​​​​​​​​​:
  • De bewoner wordt gedurende 5 dagen dagelijks volledig gewassen met joodpovidonzeep of met chloorhexidinezeep en de haren worden in dezelfde periode 2 maal gewassen met hetzelfde product.
  • Beide neusholten worden gedurende 5 dagen 3 maal daags ingestreken met mupirocinezalf (bewezen werkzaamheid​​​​​​​​​​​​​). En mondzorg (ook tandprothesen) gedurende 5 dagen met een ontsmettende oplossing$​.
 • Ten slotte moeten, om een goed beleid te kunnen voeren, epidemiologische gegevens over de MRSA-status in elk woon- en zorgcentrum worden geregistreerd.

De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben aanbevelingen opgesteld om de verspreiding van MRSA bij een infectie te beperken$​​​:

 • Drainerende wonden bedekken met een proper verband.
 • Regelmatig baden en de handen wassen of ontsmetten.
 • Kleding na contact met huidletsels wassen.
 • Voorwerpen die besmet kunnen zijn niet delen (handdoeken, kleding, scheermateriaal, sportmateriaal).

Huidinfecties ten gevolge van MRSA kunnen ambulant behandeld worden met incisie en drainage, al dan niet aangevuld met orale antibiotica (op geleide van kweek en antibiogram). Bij uitgebreide en ernstige vormen start men een empirische orale antibioticumbehandeling. Als eerste keuze wordt co-trimoxazol voorgesteld$​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Er bestaan richtlijnen voor de dekolonisatie van een MRSA-positieve bewoner (wanneer MRSA enkel gevonden wordt ter hoogte van de neus, de keel of het perineum, (niet bij wonden waar MRSA aanwezig is!)$​​​​:

 • De bewoner wordt gedurende 5 dagen dagelijks volledig gewassen met joodpovidonzeep of met chloorhexidinezeep en de haren worden in dezelfde periode 2 maal gewassen met hetzelfde product.
 • Beide neusholten worden gedurende 5 dagen 3 maal daags ingestreken met mupirocine neuszalf* (bewezen werkzaamheid$​​​​)
 • De bewoner krijgt gedurende 5 dagen mondzorg (ook tandprothesen) met een ontsmettende oplossing.

 

Geselecteerde geneesmiddelen

Patiënten met een groot abces, systemische symptomen (koorts, tachycardie, hemodynamische instabiliteit), diabetes of immuunsuppressie worden best gehospitaliseerd voor parenterale therapie$​​. 

Te overwegen

Huidinfecties ten gevolge van MRSA kunnen ambulant behandeld worden met incisie en drainage, al dan niet aangevuld met orale antibiotica (op geleide van kweek en antibiogram). We verkiezen co-trimoxazol boven clindamycine omdat er bij MRSA frequent kruisresistentie is tussen macroliden en clindamycine/lincomycine$​​.