Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Acute keelpijn

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Zelflimiterende aandoening, in de regel geen antibiotica nodig.
  • Phenoxymethylpénicilline pour les patients à risque, en cas d'infection fort sévère ou d'épidémie à streptocoque dans une communauté fermée.

Behandeling

Geselecteerd

Antibiotica zijn in de regel niet geïndiceerd voor acute keelpijn$​​​​​​​.

  • Keelpijn: bij risicopatiënten (kanker, acuut reumatisch lijden in voorgeschiedenis, gedaalde algemene weerstand), zeer ernstige infectie (slikstoornissen, aanzienlijke beperking van de dagelijkse levensverrichtingen, …), in geval van streptokokkenepidemie in een gesloten gemeenschap, peritonsillair abces en lymfadenitis: fenoxymethylpenicilline$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
  • Tonsillitis: 
    • de meest recente NHG-standaard$​​​​vermeldt dat behandeling van tonsillitis met antibiotica slechts geïndiceerd is bij een ernstig zieke patiënt en overwogen kan worden bij een verhoogd risico op complicaties, en dat een penicilline met nauw spectrum de eerste keuze is.
    • Een systematische review van de Cochrane Collaboration toont aan dat er geen klinisch relevante verschillen zijn tussen cefalosporines, macroliden en penicilline betreffende het verdwijnen van de symptomen bij een infectie met groep A-streptokokkenfaryngitis. Penicilline blijft een eerste keuze op grond van de kostprijs en de afwezigheid van resistentie$.

In geval van IgE-gemedieerde$ : azithromycine$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

In geval van niet IgE-gemedieerde$ : cefalexine$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen