Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Algemene maatregelen voor de preventie van infectie

Literatuur geraadpleegd tot: 01/08/2021

 • De naleving van algemene hygiënemaatregelen in WZC’s is belangrijk voor de preventie van de verspreiding van infecties met norovirus, MDRA (Multi Drug Resistant Organisms) of Clostridioides difficile, maar ook om de verspreiding van virale infecties van de luchtwegen te verhinderen.
 • De coördinerende en raadgevende arts (CRA) en de hoofdverpleegkundige vervullen een centrale rol in de uitvoering van een coherent hygiënebeleid binnen het WZC.  Doorzettingsvermogen is hierbij belangrijk.
 • De actiegebieden zijn :
  • verantwoord antibioticabeleid (BAPCOC),
  • strikte handhygiëne (HGR9344),
  • reinigings-en ontsmettingsprotocol voor lokalen, materialen (HGR9256) , linnen (HGR9444) en afvalbeheer,
  • geschikte veiligheidskledij en -uitrusting.
 • De Hoge Gezondheidsraad (Infectiebeheersing in de gezondheidszorg) formuleert precieze aanbevelingen op deze gebieden.

Behandeling

Geselecteerd

 • [indications:316]
 • Strikte handhygiëne$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​:zie “Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening (herziening 2018)” (HGR 9344)en zie FOD-Volksgezondheid: handhygiëne voor didactisch materiaal.
  • Wassen met water en zachte zeep (begin van de dienst, korte pauzes, maaltijdpauzes, toiletgebruik, …. ).  Bij 'zichtbaar' bevuilde handen en na contact met patiënten besmet met Clostridioides difficile moeten de handen eerst gewassen worden en pas daarna ontsmet met een hydro-alcoholische oplossing (HAO).
  • Handen inwrijven met een hydro-alcoholische oplossing (HAO, vloeibaar of gel) in het kader van een medische of paramedische handeling (neem een voldoende hoeveelheid HAO om de handen volledig te bedekken en wrijf de handen in tot ze volledig droog zijn).
 • Ontsmetting met een hydro-alcoholische oplossing wordt aanbevolen in vijf belangrijke situaties:
  • vóór patiëntencontact,
  • vóór zuivere / invasieve handeling,
  • na blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen,
  • na patiëntencontact,
  • na contact met directe patiëntenomgeving
 • Ontsmetting van verzorgingsmateriaal (stethoscoop, thermometer, …) met een gaasje doordrenkt met alcohol$​​​​​.  Zie ook aanbeveling inzake sterilisatie medische hulpmiddelen HGR 9256-2017.
 • Geschikte werkkledij en indien nodig, beschermende uitrusting.
 • Grondige schoonmaak van de lokalen.
 • Aangepaste aandacht voor proper en gebruikt linnen en afvalwerking.  Zie ook aanbevelingen inzake de behandeling van textiel in de zorginstellingen HGR 9444.
 • Sensibiliseren van de bewoner voor een goede persoonlijke hygiëne.
 • Een strikt hygiënebeleid toegespitst op urinekatheters en voedingssondes (dit helpt hun infectie voorkomen en vermindert het optreden van multiresistente kiemen)$​​​​​​​​​​​.