Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Algemene maatregelen voor de preventie van infectie

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

De naleving van algemene hygiënemaatregelen in WZC’s is belangrijk voor de preventie van de verspreiding van infecties met norovirus, MRSA, Clostridium difficile en respiratoire virale infecties.

De Hoge Gezondheidsraad formuleert precieze aanbevelingen.

De coördinerende en raadgevende arts en de hoofdverpleegkundige vervullen een centrale rol om een coherent hygiënebeleid binnen het WZC te voeren. Doorzettingsvermogen is hierbij belangrijk aangezien het enige tijd vergt alvorens educatieve programma's en audits effect ressorteren in de WZC’s$​​​​​​​​​​​​​​​.

Behandeling

Geselecteerd

 • [indications:316]
 • Strikte handhygiëne$​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​:
  • Wassen met water en zachte zeep (begin van de dienst, korte pauzes, maaltijdpauzes, toiletgebruik, …. + indien handen zichtbaar bevuild + indien contact met een patiënt besmet met Clostridium).
  • Handen inwrijven met een hydro-alcoholische oplossing (HAO, vloeibaar of gel) in het kader van een medische of paramedische handeling (neem een voldoende hoeveelheid HAO om de handen volledig te bedekken en wrijf de handen in tot ze volledig droog zijn).
 • Ontsmetting van verzorgingsmateriaal (stethoscoop, thermometer, …) met een gaasje doordrenkt met alcohol$​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
 • Aangepaste werkkledij.
 • Grondige schoonmaak van de lokalen.
 • Aangepaste aandacht voor proper en gebruikt linnen en afvalwerking.
 • Sensibiliseren van de bewoner voor een goede persoonlijke hygiëne.
 • Een strikt hygiënebeleid toegespitst op urinekatheters en voedingssondes (dit helpt hun infectie voorkomen en vermindert het optreden van multiresistente kiemen)$​​​.