Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Azithromycine

ATC: J01FA10

Azithromycin AB Azithromycine EG Azithromycine Sandoz Azithromycine Teva Zitromax

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Infecties:

 • bij IgE-gemedieerde allergie aan penicilline, behalve bij vermoeden van pneumokokken:
  • tandabces, indien antibiotherapie aangewezen bovenop tandzorg
  • acute keelpijn (tonsillopharyngitis), indien antibiotherapie aangewezen
 • pneumonie: bij falen van β-lactam antibiotica na 48 u

Posologie

Acute keelpijn, pneumonie:

 • 500 mg per dag gedurende 3 dagen

of

 • 500 mg in 1 dosis de eerste dag, verder 250 mg per dag in 1 dosis gedurende 4 dagen

Tandabces:

 • 500 mg per dag gedurende 3 dagen

Acute prostatitis en orchi-epidymitis:

 • een eenmalige dosis van 2 g

Voorzorgen

 • inname eenmaal daags
 • inname bij de maaltijd (beter verdragen gastro-intestinaal), behalve de orale suspensie van Zitromax®, die 1u voor of 2u na de maaltijd dient ingenomen te worden
 • voorzichtigheid is geboden bij ernstige leverinsufficiëntie
 • dosis aanpassen bij ernstig gedaalde nierfunctie

Ongewenste effecten

 • gastro-intestinaal (dosisafhankelijk): nausea, braken, abdominale pijn
 • andere ongewenste effecten komen minder frequent voor: hoofdpijn, smaakverandering, leverfunctiestoornissen (hepatitis, cholestatische icterus), ernstige overgevoeligheidsreacties, voorbijgaande stoornissen van het centrale zenuwstelsel, neuropsychische effecten (waaronder hallucinaties, delirium, manische episodes, nachtmerries, depressieve gevoelens)

Interacties

+ ergotaminederivaten: risico van ergotisme

+ geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $), geneesmiddelen met bradycardiserend effect, geneesmiddelen die de kaliëmie verlagen (waaronder contactlaxativa, zie $): verhoogd risico van torsades de pointes

+ sommige geneesmiddelen die substraat zijn van glycoproteïne P (colchicine, digoxine, sommige kankerbestrijdende middelen, ciclosporine, tacrolimus, sirolimus, everolimus,...): aangezien clarithromycine een glycoproteïne P-inhibitor is kunnen de plasmaspiegels van deze middelen toenemen

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Zitromax® compr. mogen geplet worden (draag masker en handschoenen); er bestaat een alternatief (orale suspensie)

Houdbaarheid en bewaring

 • de klaargemaakte orale suspensie kan 5 dagen bewaard worden op kamertemperatuur
 • niet bewaren in de koelkast


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier