Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Rationeel gebruik van antibiotica bij ouderen

Literatuur geraadpleegd tot: 01/08/2021

 • Een verantwoord antibioticabeleid in woon- en zorgcentra is van essentieel belang.
 • Om resistentievorming te voorkomen, gaat de voorkeur uit naar een antibioticum met een zo smal mogelijk spectrum, rekening houdend met de vermoedelijke aard van de bacterie.
 • In het kader van infecties bij ouderen zijn er twee factoren die bijdragen tot het ongepast voorschrijven van antibiotica bij deze populatie:
  • Enerzijds maken de diagnostische onzekerheid, frequenter bij ouderen, en de vrees voor complicaties bij deze kwetsbaardere patiënten, dat er te veel antibiotica worden voorgeschreven.
  • Anderzijds draagt dit overdreven voorschrijven bij tot een selectie van multiresistente kiemen in een zeer gevoelige/kwetsbare populatie, en hebben deze antibiotica bovendien een risico op bijwerkingen en geneesmiddeleninteracties, zeker bij patiënten die vaak al meerdere geneesmiddelen innemen.
 • In de Belgische context verwijzen wij naar de BAPCOC-gids voor de selectie van antibiotica per aandoening.
 • Algemene regels bij de keuze van een antibioticum :
  • Amoxicilline (zonder clavulaanzuur) is, in correcte dosis, het antibioticum van eerste keuze bij respiratoire infecties.
  • Chinolonen zijn nooit  een eerstekeuzebehandeling. Zij hebben alleen een plaats bij de behandeling van bepaalde urogenitale infecties: pyelonefritis, prostatitis of orchi-epididymitis. Hun ongewenste effecten treden frequenter op bij ouderen.
  • Bij gebruik van macroliden moet men rekening houden met een belangrijk risico op geneesmiddeleninteracties.