Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Rationeel gebruik van antibiotica

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Een verantwoord antibioticabeleid in woon- en zorgcentra is van essentieel belang.
  • Om resistentievorming te voorkomen, gaat de voorkeur uit naar een antibioticum met een zo smal mogelijk spectrum, rekening houdend met de vermoedelijke aard van de bacterie.
  • Amoxicilline (zonder clavulaanzuur)is, in correcte dosis, het eerste keus antibioticum.
  • Chinolonen zijn geen eerstekeuzebehandeling , behalve bij prostatitis, orchi-epididymitis en in geval van gastro-enteritis, als een behandeling met antibiotica geïndiceerd is. Hun ongewenste effecten treden frequenter op bij ouderen.
  • Bij gebruik van macroliden moet men rekening houden met een belangrijk risico op geneesmiddeleninteracties.