Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Diverticulose

Literatuur geraadpleegd tot: 07/03/2022

  • Een vezelrijk (en vetarm) dieet kan het risico op diverticulose verkleinen.
  • Er zijn meestal geen symptomen.  De klachten kunnen mild zijn, maar gezien hun atypische aard en de mogelijkheid van ernstige, soms levensbedreigende complicaties, is speciale waakzaamheid geboden. Als pijnstilling nodig is, wordt paracetamol aanbevolen; pijnstillers op basis van morfine en NSAID’s worden afgeraden. Let op! Analgesie kan waarschuwingssymptomen maskeren.
  • Slechts bij verwikkelingen (diverticulitis, abcedatie,…) is er een medicamenteuze behandeling nodig (zie hoofdstuk [indications:332]).

 

Behandeling

Geselecteerd

Het nut van een vezelrijk dieet in geval van diverticulose is onzeker$​​​​$​​​​$​​​​. Nochtans wordt een voeding die veel vezels bevat bij deze patiënten meestal aangeraden$​​​​$​​​​.

  • Indien er nood is aan pijnstilling worden narcotische analgetica en NSAID’s afgeraden. Te krachtige pijnstilling kan alarmsymptomen maskeren.
  • Paracetamol wordt voorgesteld$​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te vermijden

Er is bij case-control onderzoek, een mogelijk verband aangetoond tussen het gebruik van NSAID’s en acetylsalicylzuur enerzijds en het optreden van perforaties van darmdivertikels naar aanleiding van een diverticulitis anderzijds$​​​​​​​. Indien er nood is aan pijnstilling worden narcotische analgetica en NSAID’s afgeraden. Te krachtige pijnstilling kan alarmsymptomen maskeren.