Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Diverticulose

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Het nut van maatregelen in verband met voeding (vezelrijk of niet) is niet aangetoond.
  • Slechts bij verwikkelingen (diverticulitis, abcedatie,…) is er een medicamenteuze behandeling nodig (zie hoofdstuk [indications:332]).

 

Behandeling

Geselecteerd

  • Indien er nood is aan pijnstilling worden narcotische analgetica en NSAID’s afgeraden. Te krachtige pijnstilling kan alarmsymptomen maskeren.
  • Paracetamol wordt voorgesteld$​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Het nut van een vezelrijk dieet in geval van diverticulose is onzeker$​​​$​​​$​​​. Nochtans wordt een voeding die veel vezels bevat bij deze patiënten meestal aangeraden$​​​$​​​.

Te vermijden

Er is bij case-control onderzoek, een mogelijk verband aangetoond tussen het gebruik van NSAID’s en acetylsalicylzuur enerzijds en het optreden van perforaties van darmdivertikels naar aanleiding van een diverticulitis anderzijds$​​​​​​​. Indien er nood is aan pijnstilling worden narcotische analgetica en NSAID’s afgeraden. Te krachtige pijnstilling kan alarmsymptomen maskeren.