Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Diverticulitis

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

Er geen bewijs van enig nut is om systematisch antibiotherapie toe te dienen in geval van ongecompliceerde diverticulitis.

Behandeling

Geselecteerd

Er is gebrek aan evidentie in geval van ongecompliceerde diverticulitis om antibiotherapie aan te bevelen met het oog op snellere genezing of preventie van complicaties$$​​​​​​​​$​​​​​​​​$​​​​​​​​$​.
Paracetamol is aangewezen als pijnstiller. Men moet het gebruik van NSAID’s of narcotische analgetica vermijden omwille van een verhoogd risico op perforatie$​​​​​​​​.
Het is aanbevolen om in een eerste tijd enkel vloeistoffen in te nemen en om vaste voeding geleidelijk te herintroduceren wanneer de symptomen na 2 tot 3 dagen verminderen$​​​​​​​​. 

Indien een diverticulitis optreedt bij een risicopatiënt (ernstige symptomen van infectie, diabetes mellitus, nierfalen, maligniteit, cirrose, behandeling met orale corticosteroïden, chemotherapie of behandeling met immunosuppressiva) of gecompliceerd verloopt (rectaal bloedverlies, perforatie of peritonitis, intra-abdominaal abces, fistelvorming) of persisteren van de symptomen na 48 u ondanks ambulante behandeling met antibiotica, is hospitalisatie aangewezen$​​​​.

Te overwegen

Volgens het BAPCOC$​​​​​ kan «een behandeling met antibiotica toch overwogen worden, in afwachting van bijkomende studies». Deze zeer zwakke aanbeveling houdt geen rekening met de laatste gepubliceerde studies :

  • Uit een RCT verschenen in 2012 blijkt dat behandeling van ongecompliceerde acute diverticulitis met een antibioticum geen voordeel oplevert op het vlak van snellere genezing, preventie van complicaties of van recidief$​​​​​.
  • Een RCT uitgevoerd in Nederland en verschenen in 2016$, toont aan dat enkel observatie, ten opzichte van antibiotica, het herstel niet significant verlengt bij patiënten (van gemiddeld 57 jaar) met een eerste episode van primaire acute linkszijdige ongecompliceerde diverticulitis (aangetoond met CT-scan). Het ziekenhuisverblijf was significant korter in de groep die geen antibiotica kreeg (alleen observatie).

Op basis van de recente literatuur,​​​​ geeft een Amerikaanse praktijkrichtlijn het advies om bij ongecompliceerde diverticulitis slechts selectief een beroep te doen op antibiotica$​​​​​, onder meer bij immunosuppressie, aanzienlijke comorbiditeit, ernstig inflammatoir syndroom, sepsis$​​​​​.