Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Ciprofloxacine

ATC: J01MA02

Ciprofloxacine AB Ciprofloxacine EG Ciprofloxacine Fresenius Kabi Ciprofloxacine Mylan Ciprofloxacine Sandoz Ciprofloxacine Teva Ciproxine

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Contra-indicaties

 • ernstige lever- of nierfunctiestoornissen, al dan niet gecombineerd

Posologie

Ernstige infectieuze diarree met dysenteriebeeld:

 • 2 x 500 mg per dag gedurende 3 dagen
 • vervolgens behandeling volgens het antibiogram

Acute pyelonephritis:

 • 2 x 250 tot 500 mg per dag, gedurende 10 dagen

Voorzorgen

 • inname los van de maaltijd en van melkproducten, behalve bij maagintolerantie
 • voorzichtigheid is geboden bij epilepsie of bij cerebrale stoornissen
 • langdurige blootstelling aan zonlicht vermijden
 • dosisaanpassing aangewezen bij nierinsufficiëntie
 • let op voldoende vochtinname, in het bijzonder bij simultaan gebruik van geneesmiddelen die de kans op nierinsufficiëntie kunnen verhogen (diuretica, ACE-inhibitoren, sartanen, aliskiren, NSAID's) of nefrotoxische geneesmiddelen

Ongewenste effecten

 • gastro-intestinaal: nausea, braken, diarree, abdominale pijn, pseudomembraneuze colitis
 • meestal reversibele centrale effecten: verwardheid, hallucinaties, agitatie, delier, slapeloosheid, slaperigheid; meer zeldzaam: psychotische reacties, aanvallen van manie, depressie en convulsies
 • overgevoeligheidsreacties (rash, erytheem)
 • fotosensibilisatie
 • arthralgie, tendinitis en peesruptuur in hoofdzaak ter hoogte van de achillespees (frequenter bij oudere personen en bij gelijktijdig gebruik van corticosteroïden, inbegrepen inhalatiecorticosteroïden)
 • gestoorde glykemieregeling
 • zeldzame nierstoornissen, waaronder kristalurie bij hoge alkaliniteit van de urine, (hoger risico bij ouderen, diabetes, voorafbestaande nierpathologie, hypovolemie, dehydratie)
 • zeldzaam: diplopie

Interacties

+ substraten van CYP1A2 (zie $): stijging van hun plasmaconcentratie en versterking van hun ongewenste effecten (ciprofloxacine is een inhibitor van CYP1A2)

+ ciclosporine: toename van zijn plasmaconcentratie en van het risico van nefrotoxiciteit (ciprofloxacine is een matige inhibitor van CYP3A4)

+ aluminium-, magnesium-, calcium-, ijzer- of zinkzouten, sucralfaat, strontiumranelaat, melkproducten: verminderde resorptie van ciprofloxacine => inname van ciprofloxacine 1 tot 2 uur vóór of minstens 4 uur na toediening van deze middelen

+ orale anticoagulantia: verhoogd anticoagulerend effect

+ geneesmiddelen die de convulsiedrempel verlagen: antidepressiva, antipsychotica, tramadol, dextropropoxyfeen, cholinesteraseremmers, ...: verhoogd risico van convulsies

+ hypoglykemiërende geneesmiddelen: verhoogd risico van hypoglykemie

+ geneesmiddelen die het risico op functionele of organische nierinsufficiëntie verhogen: verminderde renale uitscheiding van de chinolonen

+ fotosensibiliserend geneesmiddel: versterking van het effect

+ corticosteroïden: verhoogd risico van peesrupturen en arthralgie

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Ciproxine® compr. 250 mg en 500 mg mogen ex tempore geplet worden (draag masker en handschoenen); er is een alternatief (orale suspensie), maar dit is duurder

Houdbaarheid en bewaring

 • de orale suspensie kan 14 dagen bewaard blijven op kamertemperatuur; niet bewaren in de koelkast


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier