Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Clarithromycine

ATC: J01FA09

Biclar Clarithromycin Krka Clarithromycin Sandoz Clarithromycine EG Clarithromycine Mylan Clarithromycine Sandoz Clarithromycine Teva Heliclar Maclar Monoclarium

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Gastro-intestinaal stelsel:

Contra-indicaties

 • patiënten met een creatinineklaring < 30 ml/min
 • patiënten met hypokaliëmie of bradycardie

Posologie

 • 500 mg (met reguliere vrijstelling), 2 maal per dag in associatie met een PPI (aan standaarddosis) en amoxicilline 2 x 1 g/dag gedurende 7 dagen (of met metronidazol 2 x 500 mg/dag in geval van allergie aan amoxicilline)

Voorzorgen

 • inname bij de maaltijd (wordt beter verdragen)
 • voorzichtigheid is geboden bij ernstige leverinsufficiëntie
 • dosis aanpassen bij gedaalde nierfunctie

Ongewenste effecten

 • gastro-intestinaal (dosisafhankelijk): nausea, braken, abdominale pijn
 • andere ongewenste effecten komen minder frequent voor: hoofdpijn, smaakverandering, leverfunctiestoornissen (hepatitis, cholestatische icterus), ernstige overgevoeligheidsreacties, voorbijgaande stoornissen van het centrale zenuwstelsel, neuropsychische effecten (waaronder hallucinaties, delirium, manische episodes, nachtmerries, depressieve gevoelens)

Interacties

+ ergotaminederivaten: risico van ergotisme

+ substraten van CYP3A4 (zie $ ): stijging van hun plasmaconcentraties en van hun therapeutisch en toxische effecten (clarithromycine is een inhibitor van CYP3A4)

+ geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $), geneesmiddelen met bradycardiserend effect, geneesmiddelen die de kaliëmie verlagen (waaronder contactlaxativa): verhoogd risico van torsades de pointes

+ colchicine: verhoogd risico van toxiciteit van colchicine, vooral bij renale insufficiëntie (combinatie die soms fataal afloopt)

+ sommige geneesmiddelen die substraat zijn van glycoproteïne P (colchicine, digoxine, sommige kankerbestrijdende middelen, ciclosporine, tacrolimus, sirolimus, everolimus,...): aangezien clarithromycine een inhibitor is van het P-gp kunnen de plasmaspiegels van deze middelen toenemen

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Biclar® compr. 250 mg en 500 mg (niet UNO) mogen geplet worden (draag masker en handschoenen); er bestaat een alternatief (siroop); maar deze is duurder, bevat saccharose

Houdbaarheid en bewaring

 • klaargemaakte siropen kunnen 14 dagen bewaard worden op kamertemperatuur; niet bewaren in de koelkast


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier