Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Dexamethason

ATC: H02AB02

Aacidexam

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Palliatieve zorg:

 

Contra-indicaties

(relatief in de palliatieve context)

 • tuberculose, systemische infecties

Posologie

Neuropathische pijn:

 • tot 8 mg per dag

Stridor:

 • begindosering 16 mg per dag, in 1 inname peroraal of subcutaan
 • verminderen tot de laagst mogelijke werkzame dosis

Nausea en braken:

 • 8 à 16 mg per dag peroraal of subcutaan (eventueel via subcutaan infuus)

Anorexie:

 • 2 à 4 mg per dag
 • het effect treedt op binnen 1 week
 • indien geen effect na 1 week: behandeling onderbreken zonder geleidelijke vermindering van de dosis

Bij nierinsufficiëntie

 • zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

(relatief in de palliatieve context)

 • de dagelijkse dosis wordt bij voorkeur in één keer ‘s morgens ingenomen
 • als de behandeling niet langer duurt dan 3 weken, kan deze abrupt gestopt worden
 • voorzichtigheid is geboden bij hypertensie, hartfalen, niet gestabiliseerde epilepsie, psychosen, gastroduodenaal ulcus
 • glucocorticoïden kunnen bij diabetici de behoefte aan insuline of aan orale hypoglykemiërende middelen verhogen

Ongewenste effecten

 • spierzwakte
 • hartritmestoornissen, hypokaliëmie
 • verminderde weerstand tegen infecties
 • hyperglykemie
 • peptisch ulcus
 • euforie, agitatie, slapeloosheid, verergering van epilepsie

Interacties

+ geneesmiddelen die hypokaliëmie kunnen veroorzaken (zie $): verhoogd risico van hypokaliëmie bij associatie met andere geneesmiddelen met hetzelfde risico (bv. thiazidediuretica en lisdiuretica):

+ orale anticoagulantia: dexamethason kan het anticoagulerende effect vermeerderen of verminderen, zodat een aanpassing van de posologie vereist kan zijn

+ inductoren van CYP3A4 (zie $): verhogen metabolisme van dexamethason en verlagen het therapeutische effect

+ NSAID's (acetylsalicylzuur inbegrepen): risico van gastro-intestinale complicaties

+ fluorochinolonen: toegenomen risico van geïnduceerde tendinopathie

Magistrale bereiding

Voorschrift

GELULEN MET DEXAMETHASON

R/ Dexamethason ... mg
     p.f. 1 gel dt ... gel

Prijs

Terugbetaling voorzien

1 module (10 gél.)

€ 1,20 voor gewoon verzekerden
€ 0,32 voor verzekerden met voorkeurstarief

Max 6 modules (60 gl.)Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier