Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Somatische en viscerale pijn

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

Behandeling

Geselecteerd

Corticosteroïden worden aanbevolen bij de behandeling van pijn  door druk op het leverkapsel bij levermetastase en bij hoofdpijn t.g.v. een primaire hersentumor of hersenmetastasen$​​​​​​​​$​​​​​​​​$​​​​​​​​. Hiervoor kan dexamethason (een goede keuze wegens het beperkte mineralocorticoïde effect) gebruikt worden (per os of subcutaan).

Equivalente doses : 1mg dexamethason = 5 mg methylprednisolon = 6.5mg prednisolon = 5mg triamcinolon. 

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Bisfosfonaten intraveneus

Er is enige onderbouwing voor het feit dat bisfosfonaten (alleen deze die via intraveneuze weg kunnen worden toegediend) (matig) werkzaam zijn bij de behandeling van botpijn veroorzaakt door metastasen. Ze zouden bij sommige patiënten voor een kortstondige pijnverlichting kunnen zorgen$​. De complexiteit die het meten van de pijn met zich kan meebrengen maakt het moeilijk om het klinisch belang van dit effect in te schatten$​. Hun plaats als eerstelijnsbehandeling is onvoldoende aangetoond. Deze behandeling kan overwogen worden, indien andere behandelingen ondoeltreffend bleken. Overigens is deze behandeling niet zonder gevaar voor ernstige ongewenste effecten, zoals osteonecrose van de kaak$​. De relevantie van dit zeldzaam ongewenst effect binnen de palliatieve setting kan worden in vraag gesteld. De tussenkomst van een specialist is hoe dan ook noodzakelijk.

Niet geselecteerd

De werkzaamheid van benzodiazepines bij chronische nociceptieve pijn is niet aangetoond$​.

De werkzaamheid van neuroleptica bij de behandeling van chronische nociceptieve pijn is niet aangetoond$​.

Er zijn weinig overtuigende aanwijzingen dat antidepressiva, en dan meer specifiek de tricyclische, een analgetisch effect kunnen vertonen bij chronische nociceptieve pijn (dus buiten de neuropathische pijn)$​​.

Het gebruik van canabinoïden voor nociceptieve pijn is onderzocht en het pijnstillend effect was gelijkwaardig aan dat van codeïne (60-120mg). Ongewenste effecten zijn frequent, dosisgerelateerd en soms ernstig: sufheid, ataxie, duizeligheid, desoriëntatie, foutieve gedachten, moeilijke spraak, geheugenproblemen, droge mond, troebel zicht$​​​.

Het nut van NSAID’s bij botpijn is niet bewezen door methodologisch correct uitgevoerd onderzoek.

Het nut van corticosteroïden bij botpijn is niet bewezen door methodologisch correct uitgevoerd onderzoek.