Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Terbinafine

ATC: D01BA02

Lamisil Terbinafin AB Terbinafine Apotex Terbinafine EG Terbinafine Mylan Terbinafine Sandoz Terbinafine Teva

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Dermatologie:

Contra-indicaties

 • actieve of chronische leveraandoeningen

Posologie

 • 250 mg per dag gedurende 6 tot 12 weken
 • dosis halveren bij nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 50 ml/min)

Voorzorgen

 • grote voorzichtigheid is geboden bij nier- of leverinsufficiëntie
 • het is aangeraden levertesten uit te voeren vooraleer de behandeling te starten en de behandeling te onderbreken bij tekenen of symptomen van leverstoornissen (anorexie, aanhoudende onverklaarde nausea, vermoeidheid, geelzucht, donkere urine, …)

Ongewenste effecten

 • gastro-intestinale klachten, huidreacties, musculoskeletale reacties (arthralgie, myalgie)
 • smaakstoornissen (gaande tot ageusie), leverstoornissen, hematologische stoornissen
 • huidaandoeningen: gevallen van Stevens-Johnson-syndroom zijn gerapporteerd
 • fotosensibilisatie

Interacties

+ terbinafine is een inhibitor van CYP2D6 (zie $ )

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteieten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Lamisil® compr. mogen ex tempore geplet worden (lichtgevoelig)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier