Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Cardiovasculaire protectie : antiaggregantia

Literatuur geraadpleegd tot: 01/08/2021

  • Beheersing van cardiovasculaire risicofactoren (stoppen met roken, behandeling van hypertensie) is van essentieel belang bij diabetespatiënten vanwege hun hoge cardiovasculaire risico.
  • Bij diabetici met voorafbestaand cardiovasculair lijden is een antiaggregans geïndiceerd.
  • Bij diabetespatiënten zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis is een antiaggreggans niet geïndiceerd.
  • Meer details, zie Cardiovasculaire preventie (Cardiovasculair systeem).