Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Cardiovasculaire protectie : antiaggregantia

Literatuur geraadpleegd tot: 15/05/2017

 • De aanpak van de cardiovasculaire risicofactoren (rookstop, behandeling van hypertensie) is van het grootste belang.
 • Bij diabetici met voorafbestaand cardiovasculair lijden is een antiaggregans geïndiceerd.

Behandeling

Geselecteerd

Richtlijnen en selectie

 • Voor secundaire preventie (patiënten met diabetes mellitus en cardiovasculaire incidenten of aangetoond occlusief vaatlijden) is het gebruik van acetylsalicylzuur zinvol​​​​​​​.
 • Laaggedoseerd acetylsalicylzuur (75-150 mg/d) wordt geselecteerd.
 • Geef ter preventie van bloedingen in maag of duodenum een lage dosis protonpompremmer aan patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale bloeding onder een laaggedoseerde aspirine: bij deze patiënten is de combinatie ASZ-PPI superieur aan vervanging van het ASZ door clopidogrel om het recidiefrisico te voorkomen$​​​​​​​​​​​. Houd wel rekening met het risico op ongewenste effecten bij langdurig gebruik van de PPI's (zie PPI's onder de subindicatie : [indications:297]).

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

Literatuurgegevens

 • Enerzijds zijn er geen gegevens (verschillende meta-analyses van RCT's) die tonen dat acetylsalicylzuur bij primaire preventie voordelig is op de cardiovasculaire preventie.
 • Verschillende publicaties melden een verhoogd bloedingsrisico bij ouderen en/of diabetici.
 • $

Richtlijnen

 • Voor secundaire preventie (patiënten met diabetes mellitus en cardiovasculaire incidenten of aangetoond occlusief vaatlijden) is het gebruik van acetylsalicylzuur zinvol$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
 • De recente richtlijnen zijn niet unaniem in hun aanbevelingen betreffende het gebruik van acetylsalicylzuur in het kader van primaire cardiovasculaire preventie. Geen enkele richtlijn raadt het gebruik van laaggedoseerd acetylsalicylzuur (75-150 mg/d) formeel aan bij diabetes type 2 patiënten.
  • ​NICE$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ontraadt het preventieve gebruik van acetylsalicylzuur omwille van een negatieve baten-risicoverhouding.
  • De aanbeveling voor Diabetes Type 2 van Domus Medica$​​​​​​​​​​​​​​ raadt aan om acetylsalicylzuur te overwegen bij de diabetici met verhoogd CV risico maar wijst erop dat hierrond controverse is.
  • De Amerikaanse aanbeveling$​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​geeft ook geen formele indicatiestelling maar raadt aan om acetylsalicylzuur te overwegen in functie van het individuele cardiovasculaire risico van de patiënt. Hoe dit risico geëvalueerd moet worden wordt niet gepreciseerd.

Conclusie

Omwille van een negatieve baten-risicoverhouding selecteren we acetylsalicylzuur niet in primaire preventie bij oudere diabeteci.

Een Cochrane meta-analyse vergeleek ticlopidine met clopidogrel voor de cardiovasculaire preventie bij diabetes type 2$​​​.
Er is een gebrek aan gegevens in verband met de werkzaamheid en de veiligheid van de thiënopyridines (clopidogrel en ticlopidine) voor de cardiovasculaire preventie bij diabetes$​​​.

Conclusie
Men weet (door een gebrek aan gegevens) niet of thiënopyridines een cardiovasculair preventief effect uitoefenen bij diabetici.