Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Cardiovasculaire protectie : lipidencontrole

Literatuur geraadpleegd tot: 15/05/2017

 • De aanpak van de cardiovasculaire risicofactoren (rookstop, behandeling van hypertensie) is van het grootste belang.
 • Bij diabetici met cardiovasculaire antecedenten is een statine geïndiceerd.

Behandeling

Geselecteerd

Werkzaamheid

 • Algemeen (niet in het kader van diabetes) zie [indications:370]
 • Statines zijn bewezen werkzaam versus placebo voor de cardiovasculaire preventie (primair en secundair) bij patiënten met type 2-diabetes en minstens 1 extra cardiovasculaire risicofactor$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
 • Combinaties van statines met fibraten zijn niet effectiever dan statines alleen voor verlaging van de kans op cardiovasculaire incidenten of een CVA$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.​

Ongewenste effecten

Richtlijnen

 • De Belgische praktijkrichtlijn over type 2-diabetes adviseert om een statine in te stellen, ongeacht het lipidenprofiel, bij elke type 2-diabeticus
  • met cardiovasculaire antecedenten of
  • zonder antecedenten, maar met een bijkomende cardiovasculaire risicofactor (bovenop diabetes) waaronder: roken, familiale antecedenten van cardiovasculair lijden, albuminurie, hypertensie, hyperlipidemie$​​​​​​​​​​​​​​​​​.
 • ​De American Diabetes Association (ADA) vermeldt in haar stellingname dat er heel weinig gegevens zijn over de statines bij ouderen boven de 75 jaar.
  • Zij bevelen niettemin een statine in hoge dosis aan (voor zover die goed verdragen wordt) bij elke diabeticus met cardiovasculaire antecedenten.
  • Bij ouderen boven de 75 jaar zonder cardiovasculaire antecedenten blijven statines geïndiceerd indien de levensverwachting hoger is dan de gemiddelde follow-upduur (die 5 jaar bedraagt) van de studies die cardiovasculaire winst van de statines in primaire preventie hebben aangetoond.
  • De beslissing om een statine te geven, staat los van de LDL-cholesterolspiegel en er bestaat geen duidelijk vastgelegde LDL-cholesterolstreefwaarde voor de monitoring van de behandeling$​​​​​​​​​​​​​​​​​.
 • De European Society of Cardiology (ESC) benadrukt in zijn richtlijn voor de preventie van hart- en vaatziekten$​​​​de controverse die bestaat rond het gebruik van statines bij ouderen. Aan de ene kant is er geen formeel bewijs van een verminderd voordeel van statines bij mensen ouder dan 75 jaar, maar de baten- risicoverhouding van statines in deze populatie wordt snel ongunstig omwille van hun ongewenste effecten. Anderzijds is het bewijs van werkzaamheid bij zeer oude mensen (> 80 jaar) zeer beperkt. Tenslotte verwijzen de auteurs naar een gerandomiseerde studie die geen nadelig effect en wel verbetering van de levenskwaliteit toont bij het stopzetten van statines bij ouderen met een beperkte levensverwachting.

Selectie

 • Wij bevelen simvastatine aan voor diabetici met cardiovasculaire antecedenten (zie ook [indications:370]).
 • Bij kwetsbare ouderen met een levensverwachting <2 jaar of een leeftijd >80 jaar kan in overleg met de patiënt worden afgezien van het opstarten van statines$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Werkzaamheid

 • Algemeen (niet in het kader van diabetes) zie [indications:370].
 • Statines zijn bewezen werkzaam versus placebo voor de cardiovasculaire preventie (primair en secundair) bij patiënten met type 2-diabetes en minstens 1 extra cardiovasculaire risicofactor$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.
 • Combinaties van statines met fibraten zijn niet effectiever dan statines alleen voor verlaging van de kans op cardiovasculaire incidenten of een CVA$​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.​

Ongewenste effecten

Richtlijnen

 • De Belgische praktijkrichtlijn over type 2-diabetes adviseert om een statine in te stellen, ongeacht het lipidenprofiel, bij elke type 2-diabeticus met
  • cardiovasculaire antecedenten of
  • zonder antecedenten, maar met een bijkomende cardiovasculaire risicofactor (bovenop diabetes) waaronder: roken, familiale antecedenten van cardiovasculair lijden, albuminurie, hypertensie, hyperlipidemie$​​​​​​​​​​​​.
 • ​De American Diabetes Association (ADA) vermeldt in haar "position statement" dat er heel weinig gegevens zijn over de statines bij ouderen boven de 75 jaar.
  • Zij bevelen niettemin een statine in hoge dosis aan (voor zover het goed verdragen wordt) bij elke diabeticus met cardiovasculaire antecedenten.
  • Bij ouderen boven de 75 jaar zonder cardiovasculaire antecedenten blijven statines geïndiceerd indien de levensverwachting hoger is dan de gemiddelde follow-upduur (die 5 jaar bedraagt) van de studies die cardiovasculaire winst van de statines in primaire preventie hebben aangetoond.
  • De beslissing om een statine te geven, staat los van de LDL-cholesterolspiegel en er bestaat geen duidelijk vastgelegde LDL-cholesterolstreefwaarde voor de monitoring van de behandeling​​​​​​​​​$​​​.

​​Selectie

 • Simvastatine wordt geselecteerd bij weerbare diabetici zonder cardiovasculaire antecedenten, in aanwezigheid van minstens één van de volgende cardiovasculaire risicofactoren: roken, familiale antecedenten van cardiovasculair lijden, albuminurie, hypertensie, hyperlipidemie​​​​​​​.
 • Bij kwetsbare ouderen met een levensverwachting <2 jaar of een leeftijd >80 jaar kan in overleg met de patiënt worden afgezien van het opstarten van statines​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​.

Niet geselecteerd

Werkzaamheid
Fibraten hebben geen bewezen werkzaamheid op de relevante cardio- en cerebrovasculaire eindpunten in primaire of secundaire preventie$​​​​.
Combinaties van statines met fibraten zijn niet effectiever dan statines alleen voor verlaging van de kans op cardiovasculaire incidenten of een CVA$​​​​.

Ongewenste effecten
Fibraten zijn over het algemeen veilige middelen, die soms gastro-intestinale klachten of myalgie, en (zeer) zelden myositis en rhabdomyolyse kunnen veroorzaken$​​​​.

​Selectie
Het starten met fibraten of het toevoegen van fibraten aan statines wordt ontraden omdat een combinatietherapie niet effectiever is dan een monotherapie met statines.