Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Cardiovasculaire protectie : lipidencontrole

Literatuur geraadpleegd tot: 01/08/2021

  • Beheersing van cardiovasculaire risicofactoren (stoppen met roken, behandeling van hypertensie) is van essentieel belang bij diabetespatiënten vanwege hun hoog cardiovasculaire risico.
  • Bij diabetespatiënten met cardiovasculaire antecedenten is een statine geïndiceerd.
  • Bij diabetespatiënten zonder cardiovasculaire voorgeschiedenis, met een goede levensverwachting maar met andere cardiovasculaire risicofactoren, is het voorschrijven van statines een geïndividualiseerde beslissing op basis van een grondig afweging van voor-en nadelen (shared decision making) (zie ook Folia maart 2020).
  • Bij kwetsbare ouderen, met een levensverwachting van minder dan 2 jaar, of ouder dan 80 jaar, kan na overleg met de patiënt besloten worden om geen statines voor te schrijven. 
  • Meer details zie Cardiovasculaire preventie (Cardiovasculair stelsel)