Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Algemene inleiding

Literatuur geraadpleegd tot: 15/06/2017

Ouderen, en zeker oudere diabetici, hebben vaak een complexe kliniek, ten gevolge van multimorbiditeit maar ook door de polyfarmacie die hier een gevolg van is. De richtlijnen benadrukken het belang van het aanpassen van het therapeutische streefcijfer aan de patiëntenkenmerken. Dit dient dynamisch opgevat te worden. Het verminderen van een intensieve behandeling maakt nog geen deel uit van de reflexen en gewoonten van voorschrijvers (epidemiologische gegevens$​​​​​) en er bestaan maar heel weinig richtlijnen over het onderwerp. De patiënt evolueert en de veroudering, evenals de aanwezigheid van complicaties of andere intercurrente ziekten rechtvaardigen een herziening van de streefdoelen. De herziening van deze doelen impliceert ook de beslissing om het aantal medicijnen te verminderen en geen extra geneesmiddelen voor te schrijven.