Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vaccin tegen herpes zoster

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Enig klinisch relevant voordeel van het vaccin tegen herpes zoster bij een zeer oude populatie (> 75 jaar) is momenteel onvoldoende bewezen.

Behandeling

Niet geselecteerd

Er is een vaccin tegen herpes zoster voor immuuncompetente 60-plussers op de markt in België.

Werkzaamheid

  • De (relatieve) werkzaamheid van het in België beschikbare levend verzwakte vaccin werd aangetoond in een grote RCT$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Ten opzichte van placebo verminderde het vaccin significant de frequentie en de duur van de pijn (acute en chronische pijn) en het ongemak en de incidentie van herpes zoster (maar dit in mindere mate bij 70-plussers in vergelijking met personen tussen 60 en 69 jaar) en de postherpetische pijn (na 90 dagen). Het aantal personen dat in deze studie gevaccineerd moest worden om één geval van zona te voorkomen bedroeg 59. Om één geval van postherpetische pijn na 90 dagen te voorkomen moesten 364 personen gevaccineerd worden. Voor postherpetische pijn na 6 maanden was dit zelfs 805. 
  • Een systematische review van de Cochrane Collaboration toont de preventieve werkzaamheid van dit vaccin tegen herpes zoster aan gedurende een periode van minstens drie jaar$.
  • Een systematische review van de Cochrane Collaboration, die onder meer de resultaten van de hierboven beschreven studie$ omvatte, oordeelt dat er geen bewijs is dat, bovenop de preventieve werkzaamheid van het vaccin tegen herpes zoster, dit vaccin werkzaam zou zijn om postherpetische pijn te voorkomen bij patiënten die ondanks vaccinatie herpes zoster ontwikkelen$.


Conclusie
Omwille van twijfels over de werkzaamheid op lange termijn, ongekende werkzaamheid bij personen met immuundeficiëntie$​​​​​​​​​​​​​​​​​​ en negatieve beoordeling na een uitgebreide kosten-effectiviteitsanalyse van het KCE$​​​​​​​​​​​​​​​​​​ en de gezondheidsraad van Nederland$​​​​​​, selecteren wij dit vaccin niet. 

Een nieuw vaccin, dat een adjuvans bevat, zou een hogere werkzaamheid kunnen hebben, zelfs bij personen ouder dan 70 jaar$​​​​​ om herpes zoster en postherpetische pijn te voorkomen$. Uit deze studie waren echter de personen uitgesloten met immunosuppressie, die eerdere episoden van herpes zoster hadden doorgemaakt, die eerder tegen varicella of herpes zoster waren gevaccineerd. Dit nieuwe vaccin is in België (nog) niet beschikbaar.