Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vaccin tegen zona

Literatuur geraadpleegd tot: 02/02/2021

  • Een klinisch relevant voordeel van een vaccin tegen zona bij een hoogbejaarde populatie (> 75 jaar) is momenteel onvoldoende bewezen.
  • Het vaccin wordt niet geselecteerd.

Behandeling

Niet geselecteerd

Momenteel zijn er In België twee vaccins tegen zona beschikbaar. Een levend verzwakt vaccin, dat in één enkele dosis wordt toegediend en een recombinant vaccin, dat in 2 doses wordt toegediend.  

  • De werkzaamheid van het levende vaccin (Zostavax®) is geëvalueerd bij immuuncompetente volwassenen. Het voordeel wat betreft het risico van zona en postherpetische neuralgie is in absolute cijfers bescheiden, gezien de lage incidentie van deze aandoeningen bij deze populatie. Bij 80-plussers is de ziektelast door zona en postherpetische neuralgie het grootst maar is de werkzaamheid van het levend vaccin slecht gedocumenteerd (Repertorium 12.1.1.9  en zie ook Folia april 2018 en Folia juli 2020).
  • Het recombinant vaccin (Shingrix®), is in tegenstelling tot het levend vaccin, niet gecontra-indiceerd bij patiënten met immuundepressie, maar de ervaring bij deze patiënten is nog beperkt. De doeltreffendheid van het recombinantvaccin bij het verminderen van het risico van postherpetische neuralgie is niet geëvalueerd in directe vergelijking met het levende verzwakte vaccin (Repertorium 12.1.1.9 en zie ook Folia december 2020).

Hoofddoel van de vaccinatie tegen zona is de vermindering van postherpetische neuralgie. Er is gesuggereerd dat het recombinant vaccin (Shingrix®) beter beschermt tegen deze pijn dan het levend vaccin (Zostavax®), maar meer onderzoek is noodzakelijk.

​Met het levend vaccin (Zostavax®) vermindert de bescherming snel. Het recombinant vaccin (Shingrix® ) blijkt, op basis van indirect onderzoek, langer werkzaam, vooral bij 70-plussers (de grootste risicogroep voor herpes zoster). Directe vergelijkingen en langduriger follow-up zijn vereist.

Advies van de HGR (Advies 9209, 2017): Systematische vaccinatie van volwassenen tegen zona wordt niet aanbevolen. Vaccinatie tegen zona kan op individuele basis overwogen worden bij alle personen tussen 65 en 79 jaar, en bij personen vanaf 50 jaar in geval van geplande immuunsuppressieve behandeling. Dit advies heeft betrekking op het levend vaccin tegen zona. Er is nog geen advies van de HGR voor het recombinant vaccin tegen zona (situatie op 1/1/21) (zie Repertorium 12.1.1.9).

Het KCE heeft in 2010 een kosteneffectiviteitsevaluatie van het levende vaccin uitgevoerd en geconcludeerd dat de voordelen van het vaccineren van ouderen tegen zona onduidelijk zijn wegens een gebrek aan betrouwbare gegevens. 

Momenteel is er een kosteneffectiviteitsstudie van het recombinantvaccin aan de gang.

Om al deze redenen wordt dit vaccin momenteel niet geselecteerd.