Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Acute otitis media

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • In de regel geen antibioticum nodig, zelflimiterende aandoening.
  • Amoxicilline is de eerste keuze bij risicopatiënten (immunodéficientie) en bij persisterende otorroe.

De aanbeveling voor de behandeling van acute otitis media bij volwassenen is, bij gebrek aan studies, gebaseerd op de aanbeveling voor kinderen.

Behandeling

Geselecteerd

Bij acute otitis media zijn antibiotica in de regel niet geïndiceerd$​​​​​​​​. Orale pijnstillende en koortswerende middelen zijn sterk aanbevolen als symptomatische behandeling (met paracetamol als eerste keuze).

Bij risicopatiënten (verminderde algemene weerstand) en in geval van persisterende otorroe (meer dan 7 dagen) blijkt een voorschrift van amoxicilline vaak een aanvaardbare optie te zijn$​​​​​​​​​​​​​​​​​.
Als er geen verbetering optreedt binnen de 3 dagen (persisterende klachten en tekenen), de helft van de dosis amoxicilline vervangen door amoxicilline – clavulaanzuur$​​​​​​.
In geval van IgE-gemedieerde $: levofloxacine (argumentatie zie onder quinolones bij:  [indications:316])​​​​​​.
In geval van niet IgE-gemedieerde $: cefuroxim$​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Als de patiënt tekenen vertoont van complicaties zoals mastoïditis of meningitis: meteen doorverwijzen naar de specialist$​​.

Niet geselecteerd

Orale decongestiva en antihistaminica zijn niet aanbevolen voor acute otitis media, gezien ze geen bewezen klinisch voordeel hebben en gezien hun risico op ongewenste effecten. Hun associatie heeft soms een statistisch voordeel getoond, maar de klinische relevantie is onzeker en het biasrisico hoog$​​​.

Te vermijden

Bij acute otitis media is lokale behandeling met antibiotica niet nuttig gebleken. Veel middelen zijn bovendien ototoxisch of werken allergiserend$​​​​​.