Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vitamine K

Literatuur geraadpleegd tot: 09/08/2023

  • Vitamine K wordt gebruikt als antidotum bij overdosering van vitamine K-antagonisten.
  • De toediening van vitamine K, als magistrale bereiding in combinatie met andere vetoplosbare vitaminen (A, D en E), is geïndiceerd in geval van cholestase of andere vormen van vetmalabsorptie.

Behandeling

Geselecteerd

Vitamine K wordt gebruikt als antidotum bij overdosering van coumarinederivaten (zie ook: [indications:367] in het hoofdstuk 'Cardiovasculair stelsel'). Na toediening van vitamnine K duurt het ongeveer drie uur voordat de werking intreedt. Het effect van de vitamine K-antagonisten dagenlang tegengegaan, en zal men daarom soms tijdelijk heparine moeten toedienen$​​​​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Supplementen van vitamine E (samen met A, D en K) worden aangeraden bij patiënten met cholestase of andere vormen van vetmalabsorptie zoals bij mucoviscidose$​​​​​. 

Geselecteerde geneesmiddelen

Niet geselecteerd

Voor een effect van vitamine K-suppletie in de preventie van osteoporotische fracturen$​​ is er onvoldoende bewijs; ook zijn er geen bewijzen van een preventief effect op bloedingen van de bovenste gastro-intestinale tractus bij acute of chronische hepatopathie$​​.