Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Bloeding of INR > 5,0 en verhoogd bloedingsrisico bij gebruik van een vitamine K-antagonist

Literatuur geraadpleegd tot: 31/01/2017

  • Bij patiënten die een vitamine K-antagonist gebruiken en met een INR hoger dan 5,0 en een verhoogd bloedingsrisico, kan men fytomenadion (vitamine K) toedienen, bij voorkeur via orale weg
  • Bij bloedingen moet de patiënt naar het ziekenhuis worden doorverwezen.

Behandeling

Geselecteerd

Patiënten met een verhoogde INR en bloedingen moeten, naast herhaalde toediening van vitamine K, fresh frozen plasma of een concentraat van stollingsfactoren toegediend krijgen.

Te overwegen

  • Fytomenadion (vitamine K) wordt toegediend, bij voorkeur peroraal, bij patiënten zonder bloedingen, met een INR hoger dan 5,0 en een verhoogd bloedingsrisico$​​​​.
    • Over het nut om vitamine K peroraal toe te dienen bij een te hoge INR met gebruik van een VKA zonder bloedingen zijn slechts beperkte gegevens uit RCT's beschikbaar.
    • In een meta-analyse van hoofdzakelijk kleine en zeer kortlopende studies leidde een behandeling met vitamine K tot een significant snellere daling van de INR over 24 uur dan placebo$​​​​. Gegevens over het optreden van (majeure) bloedingen of het trombo-embolische risico ontbreken. In een grote RCT met langere follow-up bij asymptomatische patiënten met een verhoogde INR (gemiddeld 6,0), daalde de INR sneller na de eenmalige toediening van een lage dosis vitamine K vergeleken met placebo. Tijdens de follow-upperiode van 90 dagen werd wel geen enkel verschil vastgesteld in optreden van majeure bloedingen of trombo-embolie$​​​​.
    • Er bestaat geen consensus over de meest geschikte toe te dienen dosis vitamine K. Perorale en intraveneuze toediening lijken even effectief, maar subcutane toediening is niet werkzamer dan placebo$​​​​.
  • Bij een INR lager dan 5,0 of in afwezigheid van verhoogd bloedingsrisico, blijkt het overslaan van één of twee innames van de VKA even doeltreffend als de toediening van een lage dosis vitamine K. 

Geselecteerde geneesmiddelen