Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Glaucoom

Literatuur geraadpleegd tot: 15/04/2022

  • Acuut glaucoom is een urgentie die zich manifesteert onder de vorm van een pijnlijk rood oog met peri-oculaire hoofdpijn, visusdaling, misselijkheid en braken. 
  • De symptomen zijn vaak echter minder uitgesproken.
  • Een doorverwijzing naar de oogarts is noodzakelijk.

Behandeling

Geselecteerd

Bij acuut glaucoom is dringende verwijzing aangewezen. Voor een juiste diagnose, instelling van een adequate behandeling en monitoring is ook bij chronisch glaucoom verwijzing noodzakelijk$​​​​​​​​.
Behandeling van chronisch glaucoom bestaat uit het verminderen van de oogdruk door middel van oogdruppels$​​​​​​​​. Ter informatie wordt hieronder een overzicht gegeven van de verschillende soorten oogdruppels, maar dit wordt niet door de huisarts opgestart. De behandeling wordt gekozen en ingesteld door de oogarts.

  • Een goed opgezette meta-analyse toont aan dat behandeling van een intra-oculaire hypertensie (≥ 24 mmHg) met oogdruppels die een bètablokker bevatten, glaucoomschade kan voorkomen$​​​​​​​​​​​​​​​​​. Systemische ongewenste effecten zoals bronchospasme en bradycardie zijn mogelijk, ze zijn gecontraïndiceerd bij patiënten met hartfalen, tweede of derdegraads AV-blok of astma$​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​. Timolol wordt als eerste keuze aanbevolen$​​​​​​​​. Nieuwere beta-blokkers hebben geen duidelijke meerwaarde aangetoond ten opzichte van timolol$​​​​​​​​.
  • Bij onvoldoende effect na enkele weken, ongewenste effecten of contra-indicaties, kan overgeschakeld worden op latanoprost (of op travoprost), een prostaglandine-analoog. Deze producten zijn iets efficiënter in het verminderen van de intra-oculaire druk dan timolol (intermediair eindpunt)$​​​​​​​​$​​​​​​​​.​​​​​​​​​ Slechts één RCT onderzocht het effect van latanoprost op gezichtsveldbehoud, en vond een positief effect ten opzichte van placebo$​​​​​​​​.
  • Vergelijkende studies tussen latanoprost en beta-blokkers op harde eindpunten zoals behoud van het gezichtsveld ontbreken, zij hebben meer ongewenste effecten dan timolol en zijn duurder$​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​.
  •  Andere middelen worden enkel overwogen bij onvoldoende effect (koolzuuranhydrase-inhibitoren, associaties, ...)$​​​​​​​​.