Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Algemene inleiding

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Bij de zorg aan het levenseinde primeert de levenskwaliteit. Medicamenteuze behandelingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
  • In vergelijking met andere domeinen van de geneeskunde is de wetenschappelijke onderbouwing  voor palliatieve behandelingen zeer beperkt. Hierdoor is onze selectie vaak gebaseerd op adviezen van experten en consensus.
  • Bij de keuze voor een geneesmiddel primeren comforttherapie en een laag risico op onmiddellijke ongewenste effecten.
  • Zie ook: