Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vitamine B12

Literatuur geraadpleegd tot: 30/05/2017

  • Vitamine B12-deficiëntie moet worden opgespoord in geval van macrocytaire anemie en in het kader van een differentiaaldiagnose voor sommige neurologische stoornissen. De correctie van vitamine B12-deficiëntie gebeurt per os, behalve bij pernicieuze anemie.

Behandeling

Geselecteerd

Indien behandeling noodzakelijk is, wordt vitamine B12 klassiek intramusculair gegeven. Aangezien 1% van een perorale dosis vitamine B12, onafhankelijk van de toegediende dosis, wordt opgenomen door passieve diffusie, zonder aanwezigheid van intrinsieke factor, is substitutie ook peroraal mogelijk$​​​​​​$​​​​​​. Een Cochrane review uit 2005 suggereert dat perorale vitamine B12 in voldoende hoge dosis even werkzaam is als een parenterale behandeling, maar het gaat slechts om twee kleine studies met methodologische beperkingen.
Gezien intramusculaire toediening pijnlijk kan zijn bij magere patiënten en gevaarlijk kan zijn bij patiënten die anticoagulantia krijgen, is perorale toediening een interessant alternatief en bovendien potentieel goedkoper, aangezien het een bezoek van / aan een gezondheidswerker overbodig maakt$​​​​​​.
In theorie zijn hoge doses enkel noodzakelijk bij pernicieuze anemie, omdat enkel daar intrinsic factor afwezig is$​​​​​​. Deze differentiaaldiagnose wordt echter zelden gemaakt. Gezien de individuele absorptievariabiliteit, het geringe prijsverschil en de afwezige toxiciteit worden meestal aan alle patiënten met vitamine B12-tekorten hoge doses (bv. 1 mg) gegeven$​​​​​​$​​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Mogelijk is er voor vitamine B12, in combinatie met vitamine B6 en foliumzuur, een beperkte plaats in de preventie van leeftijdsgebonden maculadegeneratie bij vrouwen met een verhoogd cardiovasculair risico$​​.

Niet geselecteerd

Er is voor foliumzuur geen bewijs van enig nut in de preventie van cardiovasculaire aandoeningen$​​$​​$​​, dementie$​​ en kanker$​​$​​$​​.