Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Nortriptyline

ATC: N06AA10

Nortrilen

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Zenuwstelsel:

Palliatievezorg - stervenszorg:

 

Contra-indicaties

 • recent myocardinfarct, aritmieën, intracardiale geleidingsstoornis
 • ernstig leverlijden

Posologie

 • aanvangsdosis: 10 mg tot 25 mg per dag ’s morgens; indien nodig, dosis verhogen met 25 mg (maximale dosis: 50 mg per dag)
 • bij voldoende therapeutische respons (na 2 tot 4 weken), behandeling verderzetten gedurende minstens 4 tot 6 maanden
 • bij stopzetten van de behandeling is het raadzaam de dosis geleidelijk te verminderen

Bij nierinsufficiëntie

 • Tot 10 ml/min GFR: zelfde dosis als bij normale renale functie
 • <10 ml/min GFR: zelfde dosis als bij normale renale functie, maar beginnen met een lagere dosis

Voorzorgen

 • anticholinerge effecten: bijzondere voorzorg bij patiënten met prostaathypertrofie, urinaire retentie, gesloten-hoekglaucoom, chronische obstipatie
 • verlaging van de convulsiedrempel: voorzichtigheid bij antecedenten van epilepsie
 • rekening houden met het risico van vallen en de gevolgen hiervan
 • nortriptyline werkt licht stimulerend, in tegenstelling tot de meeste tricyclische antidepressiva

Ongewenste effecten

 • aritmieën, orthostatische hypotensie
 • verwardheid
 • anticholinerge effecten (in beperkte mate), waaronder obstipatie, droge mond en ogen
 • mogelijk gewichtstoename
 • angst, agitatie, slapeloosheid

Interacties

+ MAO-inhibitoren: risico van hyperpyretische en hypertensieve crises => 2 weken stopzetten van de MAO-inhibitor vooraleer behandeling met nortriptyline op te starten

+ geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken en alcohol: versterking van het sedatief effect

+ geneesmiddelen die het QT-interval verlengen (zie $), de hartfrequentie vertragen of hypokaliëmie veroorzaken (zie $): verhoogd risico van torsades de pointes

+ antihypertensiva met centrale werking (methyldopa, clonidine, moxonidine, guanfacine): nortriptyline gaat hun werking tegen

+ sympathicomimetica (bv. decongestiva): nortriptyline versterkt hun effect

+ inhibitoren van CYP2D6 (zie $): verhogen de ongewenste effecten van nortriptyline

+ geneesmiddelen die de convulsiedrempel verlagen (bv. SSRI’s, neuroleptica, tramadol, cholinesterase-inhibitoren): verhoogd risico op convulsies

+ middelen met een potentieel obstiperend effect (waaronder opioïden, andere imipramine-derivaten, H1-antihistaminica, diuretica, verapamil, diltiazem, amlodipine, ondansetron, moxonidine, clonidine): verhoging van het obstipatierisico

Pletten en delen

 • pletten: Nortrilen® compr. mogen ex tempore geplet wordenFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier