Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Lorazepam

ATC: N05BA06

Lorazepam EG Serenase Temesta

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Palliatieve zorg:

 Zenuwstelsel, urgentietrousse:

Contra-indicaties

(relatief in de palliatieve context)

 • ernstige respiratoire insufficiëntie
 • obstructief slaapapnoe-syndroom

Posologie

Slapeloosheid:

 • 1 mg tot 2,5 mg peroraal bij het slapengaan

Dyspnoe:

 • 1 mg peroraal te herhalen in functie van de toestand
 • in deze indicatie wordt lorazepam vaak geassocieerd met opiaten

Zenuwstelsel, urgentietrousse:

 • 1 mg tot 4 mg (0,05 mg/kg) i.m. of i.v.
 • indien nodig te herhalen om de 6 uur
 • in palliatieve zorg: 0,5 mg tot 2 mg peroraal per dag; indien nodig subcutaan

Voorzorgen

(relatief in de palliatieve context)

 • behandelingsduur zo kort mogelijk houden omwille van het risico van tolerantie en afhankelijkheid (grootte-orde van 1 week)
 • rekening houden met risico van vallen en de gevolgen (breuken, verwondingen, ...)
 • risico van ontwenningsverschijnselen (angst, terugkerende slapeloosheid, verwardheid, hallucinaties, nachtmerries) bij plots stoppen van een chronische behandeling (enkele weken), met mogelijk risico op ontwikkeling van convulsies, vooral bij gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die de convulsiedrempel verlagen
 • bij hittegolf: kan de effecten van een hitteslag versterken

Ongewenste effecten

(relatief in de palliatieve context)

 • slaperigheid overdag, verwardheid
 • concentratie- en geheugenstoornissen, toename van cognitieve stoornissen of dementieel gedrag, anterograde amnesie, paradoxale reactie
 • spierzwakte
 • ataxie
 • bij toediening van hoge doses en bij parenterale toediening: respiratoire depressie en hypotensie

Interacties

+ alcohol en geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken:

 • versterking van de sedatieve eigenschappen
 • verhoging van het risico van cardiovasculaire en respiratoire depressie

+ clozapine:

 • risico van ernstige hypotensie
 • risico van respiratoire depressie, tot zelfs bewustzijnsverlies en stoppen van de ademhaling (hoewel hiervan weinig gevallen gemeld werden, noopt de ernst van de interactie tot zorgvuldige monitoring bij combinatie van deze geneesmiddelen)

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijstabel)
 • pletten: Temesta® compr 1 mg en 2,5 mg, Serenase® compr. 1 mg en 2,5 mg mogen geplet worden; Temesta Expidet® is een (duurder) alternatief dat zonder water kan worden ingenomen en smelt in de mond

Houdbaarheid en bewaring

 • ampullen bewaren buiten invloed van het licht en in koelkast (tussen 2 en 8°C)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier