Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Levodopa + benserazide

ATC: N04BA02

Duodopa Prolopa 125 Prolopa 250

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Contra-indicaties

 • gesloten-hoekglaucoom
 • recente coronaire accidenten, ernstige ritmestoornissen
 • psychosen of ernstige neurosen
 • maag- of duodenumulcus in de actieve fase
 • melanoom (of antecedenten van melanoom)

Posologie

 • 62,5 mg (50 mg levodopa + 12,5 mg benserazide) 2 maal per dag; indien nodig, na minstens 3 dagen de dosis verhogen met 62,5 mg tot de werkzame dosis bereikt is
 • tabletten met conventionele toedieningsvorm bij voorkeur nuchter in te nemen (30 min voor de maaltijd); dit verhoogt echter het risico van gastro-intestinale ongewenste effecten
 • caps. HBS moeten bij de maaltijd genomen worden of met een tussendoortje

Voorzorgen

 • bij fluctuaties in de werking na langdurig gebruik (“end-of-dose” akinesie, “peak-dose” dyskinesieën, “on-off” fenomeen) kan overgegaan worden op een vorm met vertraagde vrijstelling of op een frequentere toediening van lagere doses
 • patiënt attent maken op risico van slaperigheid, plotse slaapaanvallen en orthostatische hypotensie (risico wordt nog groter bij gebruik van antihypertensiva en vasodilatatoren, o.a. nitraten)
 • donker worden van de urine kan optreden in de loop van de behandeling
 • geen plotse onderbreking van de behandeling behalve ter voorbereiding van een chirurgische ingreep (12 tot 48u voordien)

Ongewenste effecten

 • bij de aanvang van de behandeling:
  • nausea, braken, obstipatie
  • orthostatische hypotensie en zelden aritmie
  • gedragsproblemen (verwardheid, hallucinaties, delirium)
  • hypersexualiteit
  • overdreven slaperigheid en plotse slaapaanvallen tijdens de dag
  • smaakstoornissen
 • op lange termijn:
  • dyskinesieën, dystonieën, motorische fluctuaties

Interacties

 • niet-selectieve MAO-inhibitoren: risico van hypertensieve crisis; bij het stopzetten van een behandeling met MAO-inhibitoren moet minstens 14 dagen gewacht worden vooraleer te starten met levodopa
 • antipsychotica (en aanverwanten zoals alizapride, metoclopramide, veralipride): gaan de werking van levodopa tegen
 • selectieve serotonine-heropnameremmers, calciumantagonisten: risico van verergering van de Parkinsonsymptomen
 • eiwitrijk voedsel, anticholinergica, ijzerzouten: verminderen de absorptie van levodopa; indien toch een assocatie met ijzer: de innames minstens twee uren uit elkaar
 • antihypertensiva en vasodilatatoren (o.a. nitraten): verhoogd risico van orthostatische hypotensie
 • memantine: toename van de ongewenste dopaminerge effecten
 • bupropion: neuropsychische stoornissen (te vermijden)
 • baclofen: neuropsychische en gastro-intestinale stoornissen (te vermijden)
 • methyldopa: verhoogt het effect van levodopa (te vermijden)

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijstabel) 
 • pletten/openen: Prolopa® compr. 250 mg mogen ex tempore worden geplet, Prolopa® caps. 125 mg mogen worden geopend; er bestaat een alternatief (oplosbare comprimés); capsules met vertraagde vrijstelling (caps, HBS) mogen niet geopend of geplet worden


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier