Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Carbamazepine

ATC: N03AF01

Tegretol

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Pijn en koorts:

Contra-indicaties

 • (antecedenten van) beenmergdepressie
 • atrioventriculair blok (alle stadia)

Posologie

comprimés:

 • 100 mg per dag in 2 giften, tijdens of buiten de maaltijd
 • indien nodig, de dosis van 100 mg geleidelijk verhogen met een interval van 1 week tot pijncontrole bereikt is (max. 800 mg per dag)
 • daarna: geleidelijke vermindering van de dosis tot een onderhoudsdosis die heroptreden van de pijn voorkomt
 • het gebruik van carbamazepine in een vorm met vertraagde vrijstelling beperkt zich tot de behandeling van epilepsie en manie

siroop:

 • starten met een lagere dosis 3 tot 4 maal per dag

Bij nierinsufficiëntie

 • zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 

 • vooraleer de behandeling te starten: evaluatie van het bloedbeeld en van de leverfunctie; wekelijkse controle van het bloedbeeld gedurende de eerste maand van de behandeling, nadien maandelijks; regelmatige controle van de leverfunctie
 • geen alcoholgebruik tijdens de behandeling

Ongewenste effecten

 • in het begin van de behandeling: asthenie, slaperigheid, vertigo, anorexia, hoofdpijn, maaglast, monddroogte, accomodatiestoornissen, verwardheid en agitatie; verdwijnen meestal spontaan na 1 tot 2 weken of na dosisvermindering
 • allergische reacties (Lyell of Stevens-Johnson syndroom in zeldzame gevallen)
 • hematologische afwijkingen (aplastische anemie, leukopenie, trombocytopenie); leverfunctiestoornissen
 • anticholinerge verschijnselen met visusstoornissen, monddroogte en urineretentie
 • cardiovasculaire stoornissen: ritme- of geleidingsstoornissen

Interacties

+ substraat, inhibitor en inductor van CYP450 (zie $)

 • kans op verminderde werkzaamheid van o.a.: orale anticoagulantia, tricyclische antidepressiva, ciclosporine, haloperidol, itraconazol, theofylline en voriconazol (carbamazepine is een inductor van verschillende CYP450-iso-enzymen)
 • toename of afname van het metabolisme van carbamazepine (carbamazepine is substraat van CYP3A4)

+ MAO-inhibitoren: moeten minstens 14 dagen vóór het opstarten van een behandeling met carbamazepine stopgezet worden

+ geneesmiddelen die hyponatriëmie veroorzaken (o.a. SSRI’s, venlafaxine, thiazidediuretica, lisdiuretica en hypoglykemiërende sulfamiden): verhoogd risico van hyponatriëmie

+ neuroleptica, lithium: verhoogd risico van ongewenste neurologische effecten

+clozapine: verhoogd risico van ernstige hematologische afwijkingen

+ geneesmiddelen die de intercardiale geleiding vertragen (flecaïnide, amiodaron, sotalol, moxonidine, diltiazem, verapamil, lithium, digoxine), vergroten het cardiodepressief effect

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Tegretol® compr. 200 mg mogen geplet worden; er is een alternatief (siroop)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier