Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Thiopental

ATC: N01AF03

Indicaties

Palliatieve zorg:

  • medicamenteuze inductie van coma bij de euthanasiedaad (eerste stap)

Posologie

  • 2 g thiopental (2 flacons van 1 g) in IV bolus (+ 1 reserveflacon)
  • elke flacon van 1 g wordt verdund in 10 ml NaCl 0,9%

Voorzorgen

  • Voorafgaande sedatie kan gebeuren met midazolam 1 mg tot 1,5 mg SC of trage IV toediening.

  • De volgende fase met injectie van een curarisans wordt aanbevolen, zelfs bij een ademhalingsstilstand tijdens de injectie van thiopental.
  • De perfusielijn sopelen met 10 ml fysiologische oplossing vóór de injectie van het curarisans, om een reactie van dit curarisans met de alkalische oplossing van thiopental te vermijden.
  • Thiopental en het curarisans niet mengen; gebruik afzonderlijke naalden en spuiten.

Het voorschrift moet worden opgesteld op naam van de patiënt.

De producten en hoeveelheden moeten in detail worden omschreven met een expliciete vermelding dat het om een voorschrift gaat binnen het kader van euthanasie.

De arts moet de euthanatica en het nodige toebehoren dat afgeleverd wordt door de apotheker, persoonlijk gaan afhalen.

De middelen en medische hulpmiddelen die niet gebruikt werden, moeten teruggestuurd worden naar de apotheek voor vernietiging.

Details van de procedure (via "euthanasie" brochure voorbehouden voor de arts op http://www.oncoline.nl/Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier