Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Ibuprofen

ATC: M01AE01

Brufen Ibucaps Ibumed Ibuprofen B. Braun Ibuprofen EG Ibuprofen Sandoz Ibuprofen Teva Nurofen Perdofemina Perdophen Spidifen

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Pijn en koorts :
 • tweede keuze voor de behandeling van pijn (trap 2 van de WHO-pijnladder)

Palliatieve zorg :

 • tweede keuze voor de behandeling van lichte pijn in de palliatieve context (trap 2 van de WHO-pijnladder)
 • tweede keuze in geval van tumorkoorts in de palliatieve context (eerste keuze: paracetamol)
Osteo-articulaire aandoeningen:
 • tweede keuze bij pijn bij artrose ter hoogte van andere gewrichten dan hand en knie
 • derde keuze voor pijn bij artrose ter hoogte van hand of knie (beperkte indicatie bij ouderen vanwege de meer frequente complicaties)
 • acute jichtaanval:  keuze tussen colchicine, ibuprofen en methylprednisolon, afhankelijk van de patiëntkarakteristieken.

Contra-indicaties

 • antecedenten van astma, bronchospasme, rhinitis of urticaria door gebruik van acetylsalicylzuur of een niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel
 • actief gastroduodenaal ulcus en elk intestinaal ulceratief letsel
 • ernstige lever-, nier- (GFR <30ml/min ) of hartinsufficiëntie
 • hoge dosis ibuprofen ((≥ 2,4 g/d) : cardiovasculair lijden of antecedent van een myocardinfarct of een cerebrovasculair accident. 

Posologie

De dosis dient zo laag mogelijk en de duur van de behandeling zo kort mogelijk te zijn.

 • pijn: 200 mg tot 400 mg per inname; maximum 1,2 g per dag
 • ontsteking: 400 mg tot 800 mg per inname; maximum 2,4 g per dag

Inname 1u voor de maaltijd kan de werkingssnelheid verhogen; inname tijdens of na de maaltijd kan daarentegen gedeeltelijk de agressieve werking van het NSAID op de maag verminderen.

Bij nierinsufficiëntie

 • Probeer ibuprofen te vermijden indien eGFR < 30ml/min
 • Ibuprofen kan acute nierinsufficiëntie uitlokken bij patiënten waarbij de nierfunctie of nierdoorbloeding reeds verstoord is (bv. Hartfalen, dehydratatie, levercirrose)

 

Voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij: 

 • ouderen: de ongewenste effecten van NSAID’s zijn in deze populatie frequenter en hebben vaker ernstige gevolgen (verminderde nier- en hartfunctie)
 • bij voorgeschiedenis van peptisch ulcus of een gastro-intestinale bloeding en in aanwezigheid van gekende cardiale morbiditeit (vocht- en waterretentie)
 • bij gelijktijdige toediening van corticosteroïden, acetylsalicylzuur of andere anti-aggregantia/coagulantia
 • bij zona: verhoogd risico op ernstige huidcomplicaties
 • bij inflammatoire darmaandoeningen: mogelijks verergering 
 • bij hittegolf: kan de effecten van een hitteslag versterken

Ongewenste effecten

 • gastro-intestinaal: occult bloedverlies, soms gepaard gaande met bloedingen of perforaties ten gevolge van gastroduodenale ulceratie ; gastro-intestinale klachten zoals nausea, braken, diarree...
 • nieren: water-en zoutretentie, vermindering van de nierfunctie met nierinsufficiëntie, oedeem, verhoogde bloeddruk en optreden of verergering van hartfalen als mogelijke gevolgen
 • inhibitie van de plaatjesaggregatie en dus hoger risico van bloedingen
 • centraal zenuwstelsel: hoofdpijn, duizeligheid, verwardheid
 • overgevoeligheidsreacties zoals bronchospasme, rash, Quincke oedeem 

Interacties

+ andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen: geen onderlinge associatie van 2 of meerdere NSAID’s (acetylsalicylzuur in lage dosis voor cardiovasculaire preventie en coxibs inbegrepen): verhoogd risico van ongewenste effecten en vermoeden van verminderen van het cardioprotectieve effect van acetylsalicylzuur door sommige NSAID’s. Bij gezamenlijk gebruik zou het cardioprotectieve effect van acetylsalicylzuur kunnen behouden blijven door het acetylsalicylzuurpreparaat enkele uren vóór het NSAID toe te dienen.

+ anticoagulantia, bloedplaatjes-antiaggregerende middelen: verhoogd risico van bloedingen

+ antihypertensiva: vermindering van de antihypertensieve werking

+ corticosteroïden, SSRI en venlafaxine: verhoogd risico van gastro-intestinale bloedingen

+ diuretica: vermindering van het diuretisch effect

+ diuretica, ACE-inhibitoren, sartanen: verhoogd risico van nierinsufficiëntie in geval van hypovolemie

+ ciclosporine, tacrolimus: verhoogd risico van nefrotoxiciteit

+ lithium, methotrexaat: vermindering van de excretie: verhoging van de plasmaconcentratie van lithium en methotrexaat en dus verhoogd risico van toxiciteit

+ chinolonen: verhoogd risico van convulsies

$ : verhoogd risico van hyperkaliëmie

+ digoxine en sommige anti-aritmica zoals sotalol en flecaïnamide: verhoogd risico van overdosering door verminderde renale eliminatie

+ metformine: verhoogd risico op melkzuuracidose

+ hypoglycemiërende sulfamiden: versterking effect sulfamiden

 

 

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijstabel)
 • pletten: Brufen® drag, 200mg et 400mg en Brufen Forte® compr. 600 mg mogen geplet worden


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier