Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Diclofenac

ATC: M01AB05

Cataflam Diclofenac Apotex Diclofenac EG Diclofenac Sandoz Motifene Voltaren

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Urogenitaal stelsel :

Contra-indicaties

 • antecedenten van astma, bronchospasme, rhinitis of urticaria door gebruik van acetylsalicylzuur of een NSAID

 • actief gastroduodenaal ulcus en elk ulceratief duodenumletsel

 • ernstige nierinsufficiëntie

Posologie

 • 75 mg per inname; maximum 150 mg per dag

 • intramusculaire of rectale toediening

 • dagdosis kan eventueel verhoogd worden tot 2 inspuitingen van 75 mg met een interval van enkele uren (1 in iedere bil)

 • de inspuiting (75 mg) kan eventueel gecombineerd worden met een zetpil, tot een maximale dagdosis van 150 mg

Voorzorgen

 • orale toediening geniet geen voorkeur omwille van de vaak voorkomende nausea

 • voorzichtigheid is geboden bij antecedenten van gastroduodenaal ulcus of gastro-intestinale bloedingen

 • voorzichtigheid is geboden bij patiënt met gekend hart- of nierlijden

 • bij hittegolf: kan de effecten van een hitteslag versterken

 • voorzichtigheid is geboden bij zona: verhoogd risico op ernstige huidcomplicaties

Ongewenste effecten

 • gastro-intestinaal: occult bloedverlies, soms gepaard gaande met bloedingen of perforaties ten gevolge van gastroduodenaal ulcus; gastro-intestinale klachten zoals nausea, braken, diarree...
 • nieren: water- en zoutretentie, vermindering van de nierfunctie met nierinsufficiëntie, oedeem, verhoogde bloeddruk en optreden of verergering van hartfalen als mogelijke gevolgen
 • centraal zenuwstelsel: hoofdpijn, duizeligheid
 • overgevoeligheidsreacties zoals bronchospasmus, rash, Quincke oedeem

Interacties

De risico’s zijn beperkt uitgaande van de aanbevolen korte behandelingsduur.

+ andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen: geen onderlinge associatie van 2 of meerdere NSAID’s (acetylsalicylzuur in lage dosis voor cardiovasculaire preventie en coxibs inbegrepen): verhoogd risico van ongewenste effecten

+ anticoagulantia, bloedplaatjes-antiaggregerende middelen: verhoogd risico van bloedingen

+ antihypertensiva: vermindering van de antihypertensieve werking

+ corticosteroïden, SSRI en venlafaxine: verhoogd risico van gastro-intestinale bloedingen

+ diuretica: vermindering van het diuretisch effect

+ diuretica, ACE-inhibitoren, sartanen: risicoverhoging nierinsufficiëntie

+ ciclosporine, tacrolimus: verhoogd risico van nefrotoxiciteit

+ lithium, methotrexaat: vermindering van de excretie, verhoging van de plasmaconcentratie en dus verhoogd risico van toxiciteit

+ chinolonen: verhoogd risico van convulsies

+ $: verhoogd risico van hyperkaliëmie

+ digoxine en sommige anti-aritmica zoals sotalol en flecaïnide: verhoogd risico van overdosering door verminderde renale eliminatieFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier