Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Vaccin tegen influenza

ATC: J07BB

Indicaties

Infectieziekten:

  • preventie van griep: bij personen met verhoogd risico van complicaties van deze infectie, onder andere 65-plussers, geïnstitutionaliseerde personen ongeacht de leeftijd, personen die werken in de gezondheidszorg of samenleven met een risicopatiënt chronisch zieken) en personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopatiënt; vaccinatie is eveneens aanbevolen bij alle personen van 50 tot 64 jaar, zelfs als deze niet lijden aan een risicoverhogende ziekte, zeker indien ze roken, obees zijn of overdreven alcohol gebruiken. De terugbetaling bij de hierboven genoemde risicopatiënten kan zonder dat de controle-arts toestemming moet geven, indien de behandelende arts op het voorschrift "derdebetalersregeling van toepassing" schrijft.

Contra-indicaties

  • bewezen overgevoeligheid voor het vaccin

Posologie

  • 1 inenting s.c. of i.m. elk jaar in oktober of november

Voorzorgen

  • bij een patiënt met koorts of een acute respiratoire infectie moet de vaccinatie worden uitgesteld

Ongewenste effecten

  • algemeen: koorts, malaise, hoofdpijn, myalgie; verdwijnen meestal zonder behandeling binnen 1 à 2 dagen
  • lokale reacties: roodheid, verharding,…
  • meer zeldzaam: allergie, neurologische reacties

Interacties

+ kan samen met andere vaccins toegediend worden, maar dan te injecteren op andere ledematen

+ chemotherapie: vaccineren met een week tussentijd tussen de chemokuur en de vaccinatie; neem contact op met de specialist

Houdbaarheid en bewaring

  • vaccin bewaren in de koelkast (tussen 2°C en 8°C) en buiten invloed van licht; mag niet ingevroren worden

Magistrale bereidingFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier