Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Fenoxymethylpenicilline

ATC: J01CE02

Indicaties

Infecties:

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor penicilline, ernstige nierinsufficiëntie

Posologie

  • 3 x 1.000.000 IE per dag 1 uur vóór of 2 uur ná de maaltijd gedurende 7 dagen

Bij nierinsufficiëntie

  • zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

  • kruisallergie mogelijk met cefalosporinen (in 10 à 20% der gevallen, waardoor cefalosporines geen goed alternatief zijn bij allergie type I (IgE-gemedieerd))
  • dosis aanpassen bij nierinsufficiëntie

Ongewenste effecten

  • diarree en gastro-intestinale stoornissen
  • allergische reacties (IgE-gemedieerd) in verschillende vormen, al dan niet in combinatie voorkomend: urticaria, rash, jeuk, angio-oedeem, bronchospasme...
  • grotere kans op candida-infecties

Interacties

+ methotrexaat: deze associatie wordt afgeraden (toename van het effect en de hematologische toxiciteit van methotrexaat door inhibitie van de renale tubulaire secretie te wijten aan penicilline)

+ vitamine K-antagonisten: INR-waarde van dichtbij volgen

Pletten en delen

  • Peni-Oral® compr.zijn deelbaar
  • Peni-Oral® compr. mogen geplet worden (draag masker en handschoenen)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier