Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Methylprednisolon

ATC: H02AB04

Depo-Medrol Depo-Medrol + Lidocaine Medrol Solu-Medrol

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Ademhalingsstelsel:

Osteo-articulaire aandoeningen:

 • acute jichtaanval,: keuze tussen colchicine, ibuprofen en methylprednisolon, afhankelijk van de patiëntkarakteristieken.

Contra-indicaties

 • tuberculose, virale of mycotische infecties
 • levende vaccins zijn tegenaangewezen bij toedienen van hoge dosisses gedurende meer dan 2 weken (risico van neurologische complicaties en verminderde immuunrespons)

Posologie

Astma en COPD:

 • posologie zo laag mogelijk en duur van de behandeling zo kort mogelijk houden
 • starten met 32 mg om nadien zo snel mogelijk te verminderen tot de laagst effectieve onderhoudsdosis
 • dagdosis in één inname ‘s morgens, ofwel kan het dubbele van de dagdosis om de 2 dagen genomen worden in één inname ‘s morgens
 • indien de behandeling korter duurt dan 3 weken, kan abrupt gestopt worden

Acute jichtaanval:

 • 32 mg per dag (’s morgens) gedurende 5 dagen
 • gezien de korte duur van de behandeling: geen afbouw nodig

Bij nierinsufficiëntie

 • Zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 • in te nemen tijdens de maaltijd
 • voorzichtigheid is geboden bij patiënten met arteriële hypertensie, hartfalen, moeilijk behandelbare epilepsie, sommige psychosen, ulcus pepticum
 • voorzichtigheid geboden bij diabetici: verhoogde behoefte aan insuline of andere hypoglykemiërende geneesmiddelen
 • versterker of verminderen van het effect van anticoagulantia: dosisaanpassing kan nodig zijn
 • bij langdurig gebruik (doses van > 6 mg/dag gedurende meer dan 3 maanden): associëren van calcium en vitamine D

Ongewenste effecten

 • verminderde weerbaarheid tegen infectie
 • ulcus pepticum
 • hyperglykemie door verminderde glucosetolerantie
 • musculoskeletale atrofie en spierzwakte, osteoporose (hoge dosissen), huidatrofie, vertraagde wondheling
 • zout- en waterretentie, hypertensie, oedeemvorming, risico van hypokaliëmie en calciumverlies
 • cataract en glucoom. 
 • euforie, agitatie, slapeloosheid, verergering van epilepsie

Interacties

+ niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (incl. acetylsalicylzuur): verhoogd risico van gastro-intestinale complicaties en natriumretentie

+ inductoren en inhibitoren van CYP3A4 (zie $ ): verlaging/verhoging van de werking van methylprednisolon

+ orale anticoagulantia: methylprednisolon kan het anticoagulerend effect verhogen of verminderen (aanpassing van de posologie kan nodig zijn)

+ andere geneesmiddelen die de kaliëmie kunnen doen dalen (zie $ ): diuretica (thiaziden en lisdiuretica), β 2 -mimetica, stimulerende laxativa: verhoogd risico op hypokaliëmie

+ geneesmiddelen die de QT-tijd verlengen (zie $ ): corticosteroïden veroorzaken een hypokaliëmie met een verhoogd risico van torsades de pointes

+ fluorochinolonen: toegenomen risico van tendinopathie

+ bij associatie aan andere immunosuppressiva: additie van het immunosuppressief effect

Pletten en delen

 • delen: Medrol® compr. zijn deelbaar
 • pletten: Medrol® compr. mogen ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid),  tijdens het pletten een masker en handschoenen dragen.


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier