Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Chloortalidon

ATC: C03BA04

Hygroton

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

 • hypertensie: eerste keuze
 • hartfalen, steeds in associatie met een basisbehandeling met bewezen effect op lange termijn (ACE-inhibitor of bèta-blokker): voornamelijk als symptomatische behandeling in geval van oedeem

Hormonaal stelsel:

 • type 2-diabetes: cardiovasculaire protectie: bloeddrukcontrole: indien onvoldoende bloedrukcontrole met een ACE-inhibitor, chloortalidon toevoegen

Contra-indicaties

 • ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring minder dan 30 ml/min): chloortalidon is in deze omstandigheden niet werkzaam
 • elektrolytenstoornissen: hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypercalcemie

Posologie

Hypertensie:

 • start met 12,5 mg* per dag
 • onderhoudsdosis: 12,5 mg* à 25 mg per dag

Hartfalen:

 • start met 25 mg per dag
 • onderhoudsdosis: 12,5 mg* à 50 mg per dag
 • eventueel om de 2 dagen toe te dienen

* De beschikbare specialiteiten kunnen niet in voldoende lage dosis worden gedeeld. Gelulen van 12,5 mg kunnen bereid worden op basis van een specialiteit. Een dosis van 25 mg kan bekomen worden door een tablet te delen en dient niet magistraal voorgeschreven te worden.

Voorzorgen

 • chloortalidon wordt bij voorkeur ’s morgens of ‘s middags toegediend
 • controle van de kaliëmie voor het begin van de behandeling, na een maand, bij dosisaanpassing en bij braken of diarree
 • niet werkzaam bij ernstige nier- of leverinsufficiëntie
 • de behandeling 2 tot 3 dagen vóór het opstarten van een ACE-inhibitor staken, om hypotensie bij de eerste dosis te vermijden
 • risico van hyponatriëmie
 • bij hypovolemie (hittegolf, braken, diarree): voldoende vochttoediening nastreven

Ongewenste effecten

 • verstoring van vocht- en elektrolytenbalans: hypokaliëmie, hyponatriëmie, hypercalcemie, hypomagnesiëmie, dehydratie en hiermee samenhangend: droge mond, moeheid, spierkrampen
 • hyperuricemie is mogelijk maar zal zelden tot jicht leiden
 • verminderde glucosetolerantie met weinig klinische relevantie bij gebruik van de aanbevolen (lage) dosering

Interacties

+ andere antihypertensiva: chloortalidon versterkt hun effect, wat vanuit therapeutisch oogpunt nuttig kan zijn

+ lithium: chloortalidon kan de plasmaconcentratie van lithium verhogen

+ digoxine: door hypokaliëmie kan de gevoeligheid voor digoxine toenemen

+ corticosteroïden: risico van toename van kaliumverlies

+ NSAID’s: kunnen het diuretisch, natriuretisch en hypotensief effect verminderen

+ methotrexaat: verhoogd risico van ongewenste effecten van methotrexaat

+ verhoging van het risico op hyponatriëmie bij gelijktijdig gebruik met SSRI’s, lisdiuretica en carbamazepine

Pletten en delen

 • delen: de beschikbare specialiteit kan gedeeld worden.
 • pletten: geen informatie

Magistrale bereiding

Voorschrift

GELULEN MET CHLOORTALIDON 12,5 MG

R/ Hygroton® 12,5 mg

f. gel nr. 1

Prijs

Terugbetaling voorzien

1 module (10 gel.):

€ 1,20 voor gewoon verzekerden

€ 0,32 voor verzekerden met voorkeurstarief

Max. 6 modules (60 gel.)

Rekening houden met remgeld voor de specialiteitFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier