Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Digoxine

ATC: C01AA05

Lanoxin

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Cardiovasculair stelsel:

 • Te overwegen bij hartfalen (indien nodig: toegevoegd aan ACE-inhibitoren, diuretica en β-blokkers)

Contra-indicaties

 • 2e of 3e graads atrio-ventriculair blok
 • obstructieve cardiomyopathie
 • Wolff-Parkinson-White-syndroom
 • ernstige nierinsufficiëntie
 • hypokaliëmie

Posologie

 • de posologie wordt bepaald in functie van het klinisch effect en de therapeutische plasmaspiegel (tussen 0,5 µg/l en 1 µg/l)
 • start- en onderhoudsdosis voor patiënten met een normale nierfunctie: 0,125 mg tot 0,250 mg per dag, zonder stopdagen

Bij nierinsufficiëntie

 • aanpassing van de dosis bij nierinsufficiëntie (25 à 75% van de normale dosis/36u indien de creatinineclearance 10 à 50 ml/min bedraagt, 10 à 25% van de normale dosis/48u indien de creatinineclearance minder is dan 10 ml/min)

Voorzorgen

 • digoxine is een geneesmiddel met een nauwe therapeutisch-toxische marge: daarom is bepaling van plasmaspiegels nodig bij veranderen van doses, in geval van recidief van het hartfalen, van het optreden van of verslechteren van nierinsufficiëntie en bij vermoeden van overdosering; de plasmaspiegelbepaling gebeurt idealiter 6 uur na inname; slechts 7 dagen na het aanpassen van de dosis treedt een nieuw evenwicht op
 • hypokaliëmie verhoogt eveneens het risico van ongewenste effecten
 • hypothyroïdie verhoogt de gevoeligheid voor digoxine
 • bij hypovolemie (hittegolf, braken, diarree): voldoende vochttoediening nastreven

Ongewenste effecten

Ongewenste effecten komen frequent voor (vaak te wijten aan overdosering of aan een verhoogde gevoeligheid voor digoxine).

 • anorexie, nausea, diarree, braken; ook bij therapeutische doses
 • aritmieën (ventrikelextrasystolie, auriculaire tachycardie met atrioventriculair blok)
 • neurologische stoornissen: moeheid, duizeligheid, visusstoornissen (met name gestoorde kleurperceptie, vaag zicht), hallucinaties

Interacties

+ diuretica, corticosteroïden, sommige laxativa en lithiumzouten: verhogen de gevoeligheid voor digoxine (wegens het uitlokken van hypokaliëmie)

+ amiodaron, itraconazol, macroliden, quinidine, propafenon, spironolacton,verapamil, diltiazem, paroxetine, omeprazol, alprazolam, diazepam, atorvastatine: digoxinemie kan verhogen

+ adsorbentia, antacida, colestyramine, sommige zwelmiddelen, Sint-Janskruid: digoxenimie kan verlagen

+ β-blokkers: verhogen het risico van atrioventriculair blok

+ diuretica, NSAID’s, ACE-inhibitoren, sartanen, aliskiren: verhoogd risico van nierinsufficiëntie met als gevolg een overdosering van digoxine

+ geneesmiddelen die QT-verlenging kunnen uitlokken (zie $): verhoogd risico van torsades de pointes

+ geneesmiddelen met bradycardiserend effect: anti-aritmica klasse I (disopyramide, flecaïnide, propafenon) en klasse III (amiodaron, sotalol), β-blokkers, centrale antihypertensiva, verhogen het risico op torsades de pointes

+ geneesmiddelen die hypercalcemie kunnen veroorzaken (vitamine D en derivaten, calcium, vitamine A, lithium, tamoxifen): verhogen de toxiciteit van digoxine (ritmestoornissen)

Pletten en delen

 • delen: sommige specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Lanoxin® compr. mogen ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid)


Feedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier