Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Loperamide

ATC: A07DA03

Imodium Loperamide EG Loperamide Teva Transityl

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Gastro-intestinaal stelsel:

Contra-indicaties

 • acute of pseudomemebraneuze colitis, uitgelokt door gebruik van breedspectrumantibiotica
 • bloederige of slijmerige diarree met hoge koorts
 • patiënten bij wie remming van intestinale peristaltiek dient vermeden te worden

Posologie

Met dosering en behandelingsduur moet voorzichtig worden omgesprongen: zo laag mogelijk doseren gedurende zo kort mogelijke tijd​​​​​​.

 • acute diarree: 4 mg in één inname; vervolgens 2 mg na elke waterige stoelgang
 • chronische diarree: starten met 4 mg per dag en vervolgens de dosis aanpassen volgens het te verwachten resultaat; onderhoudsdosis spreiden over 2 toedieningen per dag
 • maximum: 16 mg per dag

Voorzorgen

 • oudere personen zijn bijzonder gevoelig voor water- en electrolytenverlies: dus eerst een adequate vocht- en electrolytentoediening voorzien
 • behandeling met loperamide moet gestaakt worden bij obstipatie, abdominale opzetting of bij tekenen van subileus
 • waterige stoelgang kan een teken zijn van fecaloom
 • voorzichtigheid is geboden bij slechte leverfunctie

Ongewenste effecten

 • buikkrampen
 • droge mond
 • bij overdosering: obstipatie, abdominale opzetting, centrale depressie; antidoot: naloxon (opiaatantagonist)

Interacties

+ zwelmiddelen (psyllium, sterculia, isphagul, …): risico van intestinale obstructie

+ geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken: versterking van het centrale effect van loperamide (uitsluitend in hoge doseringen)

+ andere opioïden en anticholinergica: toename van het effect

+ inhibitoren en inductoren van CYP2C8, CYP3A4 en P-gp (zie $): verandering van de plasmaconcentratie van loperamide (loperamide is substraat van CYP2C8, CYP3A4 en P-gp)

Pletten en delen

 • delen: de gecommercialiseerde galenische vormen zijn niet deelbaar
 • pletten: de gelules Imodium® mogen geopend worden en de inhoud mag ex tempore geplet worden (lichtgevoeligheid); er bestaan alternatieven (instant compr. en orale oplossing)

Opmerkingen

Imodium® gelules bevatten lactose, de instant-comprimés bevatten aspartaam en de orale oplossing bevat ethanolFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier