Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Sorbitol

ATC: A06AD18

Sorbitol Delalande

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Gastro-intestinaal stelsel:

 • preventie en symptomatische behandeling van acute of chronische obstipatie

Palliatieve zorgen:

 • preventie en symptomatische behandeling van acute of chronische obstipatie, in de palliatieve setting

Contra-indicaties

 • galobstructie, galstenen
 • buikpijn van onbekende oorsprong
 • fructose-intolerantie

Posologie

 • poeder: 5 tot 10 g op te lossen in water
 • oplossing 70%: ½ tot 1 soeplepel
 • in te nemen ‘s morgens op de nuchtere maag
 • werking: na 1 of 2 dagen

Voorzorgen

 • vooraleer een oraal laxativum op te starten, dient de mogelijkheid van intestinale obstructie uitgesloten te worden

Ongewenste effecten

 • buikkrampen, flatulentie, diarree

Interacties

 • door een versnelde intestinale transit kan sorbitol (zoals alle laxativa) de resorptie van gelijktijdig ingenomen geneesmiddelen beïnvloeden

Magistrale bereiding

Voorschrift

SORBITOL OPLOSSING

R/ Sorbitol oplossing a 70% dt 300 ml

Prijs

Geen terugbetaling voorzien

Richtinggevende prijs: € 9,00 / 300 ml

Voorschrift

SORBITOLPOEDER

R/ Sorbitolpoeder dt 100 g

Prijs

Geen terugbetaling voorzien

Richtinggevende prijs: € 3,77 / 100 gFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier