Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie
Ga naar overzicht geneesmiddelen

Metoclopramide

ATC: A03FA01

Primperan

Klik op de merknaam voor informatie over dit geneesmiddel via het BCFI.

Indicaties

Palliatieve zorg:

 • symptomatische behandeling van hik ten gevolge van maagstase of uitzetten van de maag
 • symptomatische behandeling van nausea en braken bij functionele gastroparese

Contra-indicaties

(relatief in de palliatieve context)

 • darmobstructie, darmperforatie of gastro-intestinale bloeding

Posologie

Nausea en braken:
 • orale toediening van 5 mg tot 10 mg drie tot vier maal per dag; 30 minuten vóór de maaltijd
 • indien orale toediening niet mogelijk: rectale toediening of parenterale toediening: injectie van 10 mg i.v. of s.c., te herhalen indien nodig (of in continue toediening)

Functionele gastroparese:

 • 5 tot 10 mg drie maal per dag, 30 minuten vóór de maaltijd
Hik:
 • 10 mg drie tot vier maal per dag eventueel 10 mg i.v. of s.c., te herhalen of in continue toediening

Bij nierinsufficiëntie

 • Zelfde dosis als bij normale renale functie

Voorzorgen

 • bij nier- of leverinsufficiëntie de posologie aanpassen
 • bij de behandeling van nausea door morfine is haloperidol soms werkzamer

Ongewenste effecten

 • buikkrampen, diarree
 • slaperigheid, agitatie
 • extrapiramidale effecten
 • hyperprolactinemie

Interacties

+ anticholinergica en narcotische analgetica (morfine): antagoneren werking op gastro-intestinaal vlak

+ levodopa en dopamine-agonisten: werking wordt geantagoniseerd

+ geneesmiddelen die extrapiramidale verschijnselen kunnen uitlokken (bv. antipsychotica en aanverwante stoffen, SSRI’s): verhoogd risico van ongewenste extrapiramidale effecten

+ alcohol en geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken: versterking van de sederende werking van metoclopramide

Pletten en delen

 • delen: bepaalde specialiteiten zijn deelbaar (zie prijzentabel)
 • pletten: Primperan® compr. 10 mg mogen ex tempore geplet worden (bevatten lactose); er zijn alternatieven (orale oploss., ampullen voor I.M. of I.V. gebruik, supp.) maar let op het prijsverschil; capsules: geen informatie i.v.m. openen

Magistrale bereidingFeedback

Feedback

Registreer u en blijf op de hoogte

U wil op de hoogte blijven over onze projecten;

het Formularium (Info), de (e)folia, de trasparantiefiches of onze nieuwe projecten ?

Registreer u hier