Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Doodsreutel

Literatuur geraadpleegd tot: 31/03/2017

  • Doodsreutel kan worden verminderd met scopolamine of butylhyoscine.

Het gaat hier om een reutelend geluid dat ontstaat in de bovenste luchtwegen bij een (semi)comateuze patiënt, die daar vermoedelijk zelf geen hinder van ondervindt. Doodsreutel wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van secreet in de hogere ademhalingswegen bij patiënten met verminderd hoest- of slikreflex$​​​​​​​​​​.

Er is geen harde evidentie dat het gebruik van anticholinergica beter is dan geen behandeling$​​​​​​​​​​.

Doodsreutel kan worden verminderd door het positioneren van de patiënt (in een laterale houding) met de borstkas opgeheven. Aspireren met een zachte sonde is eventueel te verdedigen bij personen die niet meer bij bewustzijn zijn$​​​​​​. Het blijkt dat vooral de naasten van de patiënt het moeilijk hebben met dit symptoom. Met hen kan worden overlegd of hiervoor een behandeling gewenst is.

Behandeling

Geselecteerd

Het gebruik van een anticholinergicum, zoals subcutaan scopolamine (hyoscinehydrobromide) (250 tot 400 µg om de 4-6uur, in s.c. infuus: 1,5 mg/dag) of subcutaan butylhyoscine (20 mg, in totaal 60 mg/dag) is werkzaam$​​​​$​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen

Te overwegen

Ook subcutaan atropine (0,5 mg, tot 3 mg/dag) blijkt even effectief als voorgaande middelen$​. Men kan ook atropine oogdruppels sublinguaal toedienen (atropine 1%, iedere 4 uur 2-3 druppels)$​.

Glycopyrronium (0,2 mg SC) is een alternatief$​​. Het werkt trager dan de andere middelen, maar zou minder centraal-nerveuze effecten en minder tachycardie uitlokken$​​.