Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Halitose (slechte adem)

Literatuur geraadpleegd tot: 05/04/2022

  • Bij halitose geniet de aanpak van de onderliggende organische oorzaak de voorkeur. Halitose kan veroorzaakt worden door ziekten in de mond of door respiratoire oorzaken zoals sinusitis, tonsillitis en bronchiëctasieën.
  • Sommige geneesmiddelen kunnen ook een slechte adem veroorzaken, hetzij indirect door het veroorzaken van een droge mond (bijvoorbeeld medicatie met anticholinerg effect), hetzij direct: nitraten, jodiumbevattende middelen (amiodaron, …), vitamine B-preparaten, antidepressiva, antimycotica,
  • Als symptomatische aanpak adviseren we een goede mondhygiëne (reinigen van tanden, tandvlees en tongrug met een zachte tandenborstel, flossen) en frequent drinken.

Halitose (of foetor ex ore) is geen ziekte maar een symptoom$​​​​​​​​​​​​​​​​​​. Bij 40% van de individuen is er geen onderliggende organische oorzaak. In de overgrote meerderheid der gevallen vindt het zijn oorzaak in de mond. Een oorzakelijke behandeling geniet de voorkeur. Het kan veroorzaakt worden door ziekten in de mond of door respiratoire oorzaken zoals sinusitis, tonsillitis en bronchiëctasieën. Infecties moeten behandeld worden. Specialistische behandelingen vallen buiten het bestek van het Formularium.

Behandeling

Geselecteerd

Een goede mondhygiëne is een must$​​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​​​​​​​​$​​​​​​​​​​. Geregeld inspecteren van de mondmucosa en adequate vochttoediening zijn primordiaal. Het voorzichtig reinigen van tanden, tandvlees en tongrug met een zachte tandenborstel wordt aanbevolen. In vergelijking met enkel tandenpoetsen is er een significante verbetering van de indicatoren van halitose. Er kan geen uitspraak gedaan worden over de frequentie, duur of methode van het tongrugpoetsen. Studies met kunstspeeksel en kauwgom zonder suiker waren te klein om bewijs van werkzaamheid te leveren$​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Poetsen met zinkpasta is vermoedelijk werkzaam (1 studie met matige graad van evidentie)$​​​​​​​​​​​​​.

Te overwegen

Verschillende studies met lage tot zeer lage graad van evidentie suggereren dat regelmatige mondspoeling met mondwater (met chloorhexidine, zink, waterstofperoxide of andere antibacteriële agentia) werkzaam is$​​​​​​​​​​​​​.

We bevelen chloorhexidine 0,2%​ aan​​​​​.

Geselecteerde geneesmiddelen