Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vaccin tegen respiratoir syncytieel virus (RSV)

Literatuur geraadpleegd tot: 23/11/2023

Vaccinatie van volwassenen > 60 jaar

 • Zie Advies 9725 (september 2023) (bespreking in Folia oktober 2023).
 • De Hoge Gezondheidsraad stelt dat RSV-vaccinatie op individuele basis kan aangeboden worden aan patiënten > 60 jaar met minstens één risicofactor voor ernstige RSV-ziekte. Dus: geen advies tot systematische vaccinatie van deze doelgroep.
 • Risicofactoren voor ernstige RSV, zoals gedefinieerd in het Advies van de HGR:
  • chronische luchtwegaandoeningen (COPD, astma, bronchiëctasieën, interstitiële longziekten, chronisch ademhalingsfalen);
  • chronisch hartfalen;
  • chronische nierziekte;
  • diabetes;
  • obesitas;
  • immuundeficiëntie (zoals bij patiënten met solide kanker of hematologische maligniteiten, gebruik van immunosuppressieve geneesmiddelen, solide orgaantransplantatie, allogene celtransplantatie);
  • verblijf in een zorginstelling.
 • Voor details, zie RCM 12.1.1.18