Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Vaccin tegen COVID-19

Literatuur geraadpleegd tot: 23/11/2023

  • Voor de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie tegen COVID-19 voor de herfst-winter 2023-2024: zie HGR, Advies 9766 (22/06/23), besproken in Folia augustus 2023.
  • Aanbeveling voor systematisch een herhalingsinenting
    • Groep 1: personen met verhoogd risico van ernstige COVID-19 (hospitalisatie, opname op een intensieve-zorgenafdeling, overlijden):
      • personen vanaf 65 jaar;