Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Deprescribing van PPI's

Literatuur geraadpleegd tot: 20/04/2017

Print

Behandeling

Geselecteerd

  • Indien er geen indicatie is voor chronisch gebruik van PPI kunnen deze geneesmiddelen afgebouwd worden. Indicaties voor chronisch gebruik zijn maagprotectie, ernstige oesofagitis (graad C of D), Zollinger-Ellisonsyndroom$​.  Een Barrettslokdarm is geen dwingende indicatie voor chronisch gebruik$​​.
  • Geleidelijke afbouw wordt geadviseerd om heropflakkering van de symptomen (‘rebound’ reflux) te voorkomen$​​​​.
  • In de praktijk kan getracht worden het gebruik in drie weken te stoppen; adviseer eerst de dosis te halveren en daarna gebruik om de dag$​​​​.
  • Wees alert voor het heroptreden van klachten tijdens of na de afbouw: zuurbranden, reflux, dyspepsie. Bij demente bejaarden kunnen dit ook non-verbale symptomen zijn, zoal verminderde eetlust, gewichtsverlies, agitatie… $​​.
  • Bij moeilijkheden om een PPI af te bouwen kan geprobeerd worden om eerst naar een H2-antagonist om te schakelen.
  • Adviseer zo nodig een antacidum te gebruiken bij klachten (mogelijk als gevolg van het reboundeffect) en raad aan het gebruik daarvan na drie weken ook te stoppen.
  • Adviseer patiënten die niet kunnen stoppen ‘zo nodig’-gebruik van het minst krachtige effectieve zuurremmende geneesmiddel.