Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

Niet allergische rhinitis

Literatuur geraadpleegd tot: 31/08/2016

  • Indien de rhinitis veroorzaakt wordt door een geneesmiddel zoekt men naar een alternatief dat geen klachten veroorzaakt.
  • Chronisch gebruik van lokale decongestiva dient gestopt te worden. Men kan ter symptoomcontrole tijdelijk nasale corticoïden starten.

Behandeling

Geselecteerd

  • Chronisch gebruik van lokale decongestiva dient gestopt te worden. Men kan ter symptoomcontrole tijdelijk nasale corticoïden starten (cfr. te overwegen: nasale corticosteroïden)$​​​.
  • Indien de rhinitis mogelijk het gevolg is van een ander geneesmiddel gaat men na of gebruik van dit specifieke middel daadwerkelijk verband houdt met de klachten. Dat kan door het gebruik van het verdachte middel zo mogelijk (tijdelijk) te stoppen en te hervatten als de klachten verdwenen zijn. Verdwijnen de klachten bij staken en komen ze terug bij hervatten van de behandeling, dan is een verband zeer aannemelijk. Zoek dan naar een alternatief dat bij deze patiënt geen klachten veroorzaakt. Ook overstappen op een ander middel uit dezelfde geneesmiddelengroep kan zinvol zijn, omdat rekening moet worden gehouden met individuele verschillen$​​​. 

Te overwegen

  • Lokale corticosteroïden zijn effectief bij obstructieklachten door poliepen en conchahypertrofie$​​​​​​​​$​​​​​​​.
  • Ze kunnen worden voorgeschreven bij een rhinitis die het gevolg is van frequent en langdurig gebruik van decongestiva. Bij een medicamenteuze rhinitis die het gevolg is van frequent en langdurig gebruik van decongestiva moet de patiënt stoppen met het gebruik van de neusdruppels$​​​​​​​​. 

Conclusie
We overwegen als medicamenteuze behandeling voor een niet-allergische rhinitis nasale corticosteroïden. We selecteren mometason in waterige oplossing omwille van de gunstigste prijs voor de aanbevolen dosering. Het klinische effect bij een niet-allergische rhinitis is soms pas na een maand maximaal.

Geselecteerde geneesmiddelen