Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.
Menu
Login redactie

Formularium Ouderenzorg

De fiches

De geneesmiddelenfiches worden in alfabetische volgorde gebundeld in het tweede deel van het Formularium. De opmaak van de geneesmiddelenfiches gebeurt telkens volgens dezelfde structuur:

 • vermelding van de geselecteerde molecule
 • indicaties
 • contra-indicaties: enkel de meest frequente en/of de absolute contra-indicaties worden vermeld; voor de zeldzame of minder ernstige verwijzen we naar de bijsluiters
 • posologie: is in de meeste gevallen gebaseerd op de bronnen die zich specifiek naar de oudere populatie richten
 • specifieke voorzorgen
 • ongewenste effecten: enkel de meest frequente en/of de meest ernstige worden vermeld; voor de zeldzame of minder ernstige verwijzen we naar de bijsluiters
 • interacties met andere geneesmiddelen of met voeding: enkel de klinisch belangrijke zijn hierbij opgenomen; we vermelden eveneens o.m. de specifieke farmacokinetische interacties ter hoogte van het $ en de risico’s van $.
 • voorschrift op stofnaam: de voorwaarden voor een correct voorschrift op stofnaam
 • Prijs van de specialiteiten : tabel met de beschikbare merknamen, doseringen, verpakkingen, prijs, terugbetalingstarief en indien relevant de bewaringsmodaliteiten; de rangschikking van de geneesmiddelen in de tabellen gebeurt op basis van de prijs, zoals vermeld in de prijstabellen in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium$​ ​(het goedkoopste product op het tijdstip van druk staat steeds bovenaan, volgens een index opgesteld door het BCFI; deze index komt overeen met de prijs per eenheid; dit betekent de verhouding tussen het remgeld in eurocent (voor de gewone verzekerden) en het aantal eenheden (bv. 1 tablet voor de vaste toedieningsvormen, voor de vloeibare toedieningsvormen komt een eenheid overeen met 1 ml))
 • vermelding van de categorie “goedkope geneesmiddelen”: onder deze categorie vallen de generieken, kopieën en originele geneesmiddelen waarvan de prijs voldoende gedaald is en waarvoor de patiënt geen supplement bij het remgeld moet betalen; deze geneesmiddelen staan in de laatste kolom van de prijstabel gemerkt met een asterisk (*)
 • beschikbare magistrale bereidingen met, indien relevant, de bewaringsmodaliteiten; de formules van de magistrale bereidingen werden overgenomen uit het Therapeutisch Magistraal Formularium  of zijn opgemaakt in zorgvuldige afspraak met de vzw Medisch Farmaceutische Kwaliteitszorg ; bij de magistrale bereidingen worden de terugbetalingsvoorwaarden vermeld; voor de niet terugbetaalde magistrale bereidingen, wordt de richtinggevende prijs vermeld, gebaseerd op de tarificatie van het RIZIV
 • mogelijkheid van pletten van geneesmiddelen: als informatiebron werden de wetenschappelijke bijsluiters en documentatie van de ziekenhuisapothekers gebruikt (www.pletmedicatie.be); de deelbaarheid van de geneesmiddelen staat steeds vermeld in de prijstabel en is aangeduid met “deelb.”